Skoči na glavno vsebino
Select Page

DELAVNICE ZA MLADE PARLAMENTARCE 2018

V petek, 7. 12. 2018, so v Palah potekale delavnice za mlade parlamentarce. Po uvodnem pozdravu predsednice MDPM ge. Kristine Valič in programu MDPM Ajdovščina so se učenci odpravili v gozd, kjer so izkusili učenje v naravi po načelih gozdne pedagogike. Začeli so s spoznavnimi igrami, nadaljevali s prehranjevalno verigo, zapolnili so časovni trak s pomembnimi zgodovinskimi dogodki in izmerili hitrost rečnega toka.

Ga. Urša Viler z Gozdne akademije nam je pripravila tudi seznam literature, ki lahko učiteljem pomaga pri uvajanju inovativnih didaktičnih pristopov v pouk.

Ker se leto 2018 vztrajno bliža koncu, si v letu 2019 pri pouku želimo veliko inovativnih, preprostih in zdravih aktivnosti, ki nas mimogrede pripeljejo do uporabnega znanja.

VOLITVE ZA PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNIKA SUŠ 2018/2019

V mesecu septembru so na šoli potekale volitve za predsednika in podpredsednika Skupnosti učencev šole. Učenci so izbirali med tremi kandidati:

  1. Evelin Bajc (8. b)
  2. Zoja Volk (8. b)
  3. Ambrož Paljk (8. c)

Volitev se je udeležilo 341 učencev od 4. do 9. razreda, kar je skoraj 80 % vseh volilnih upravičencev. 6 glasovnic je bilo neveljavnih.

Največ glasov (229) so učenci namenili ZOJI VOLK iz 8. b, ki je s tem postala predsednica SUŠ 2018/2019.

Drugo mesto in s tem funkcijo podpredsednice pa so z 62 glasovi namenili EVELIN BAJC iz 8. b razreda.

Tretjeuvrščeni AMBROŽ PALJK iz 8. c je prejel 44 glasov.

Čestitke predsednici in podpredsednici ter uspešno delo v letošnjem šolskem letu.

28. NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT

Kako mladi vidijo šolo in šolski sistem?
(sporočilo ZPMS za javnost)

9. aprila 2018 je v Državnem zboru potekalo že 28. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Udeležilo se ga je 114 mladih parlamentarcev iz vse Slovenije in razpravljalo o osrednji temi »Šolstvo in šolski sistem«. Iz območja naše občine se je zasedanja udeležil Rok Bratina iz OŠ Dobravlje.

V uvodnem delu je mlade parlamentarce najprej nagovoril predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez, ki je poudaril pomen nacionalnega otroškega parlamenta: »V veselje mi je, da vas lahko nagovorim in da imate željo o soodločanju, ki jo je treba spodbujati. Družba je odvisna od tega, kaj boste vi naredili iz nje.«

Da se mlade vzgoji v aktivne državljane, je želja tudi predsednice ZPMS Darje Groznik, ki je naslednja nagovorila mlade parlamentarce. »Šola je pomembna. Je neusahljiv vir razmišljanja, predlogov, idej, kritik. V njej se tkejo pomembne vezi.« Mlade je obenem pozvala, da razmislijo tudi o tem, kaj lahko sami naredijo za izboljšanje šolstva in šolskega sistema.

Mladim parlamentarcem se je uvodoma pridružil tudi predsednik RS Borut Pahor, ki je odgovoril na nekaj vprašanj mladih parlamentarcev o tem, kako sam vidi šolski sistem: »Šolski sistem ni le prostor, kjer se nekaj naučimo. Seveda se tam predvsem učimo, ampak ne gre le za to. Šola vas pripravi tudi na pomembne odločitve, ki jih boste sprejemali v življenju. Mladi ste danes bolj zreli, samostojni in samozavestni, imate bolj izdelan odnos do vrste vprašanj. Verjetno je to zaradi sprememb v svetu in dostopnosti informacij. Naj vam bodo te v pomoč, da ste še bolj ustvarjalni in aktivno oblikujete svoje mnenje.«

Na plenarnem delu je mlade uvodoma pozdravil predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar, ki je izpostavil, da je lepo v Državnem zboru RS začutiti mlado energijo in da si mladi želijo izboljšati svojo situacijo. Dotaknil se je tudi letošnje teme zasedanja. »Šola, učitelji in učenci se ne osredotočajte samo na formalni del izobraževanja, ampak krepite tudi svojo čustveno inteligenco in odnos do sočloveka,« je zaključil dr. Cerar.

V nadaljevanju so mladi poročali o svojem delu v štirih skupinah: šola za življenje, odnosi v šoli, metode in načini poučevanja/učenja in učne vsebine. Mladi so večkrat izpostavili rokovanje in vključenost elektronskih naprav v šolski sistem, ki so na eni strani zelo dobrodošle, po drugi pa lahko predstavljajo past v medosebnih odnosih. Želeli bi več znanja o računalniku kot orodju, ki služi za izobraževanje in ne igranje. Sicer pa so z odnosi v šoli zadovoljni, v razpravi so več pozornosti namenili spoštovanju. Najbolj pa se je razprava razživela ob temi nacionalnega preverjanja znanja.

Med drugim sta mladim v plenarnem delu prisluhnili tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič in ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak.

Tema otroškega parlamenta bo tudi v šolskem letu 2018/2019 ista – »Šolstvo in šolski sistem«. Tako bo lažje spremljati, v kolikšni meri so bili upoštevani predlogi in ideje mladih parlamentarcev.

Fotogalerija je dostopna na spletni strani:
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/danesVDrzavnemZboru/dogodek/656d41ad-3787-49e4-b1a6-69efae0595e3

 

28. REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT

29. marca 2018 je v prostorih Mestne knjižnice in čitalnice v Idriji potekal 28. regijski otroški parlament. Tam so se srečali predstavniki severnoprimorske regije (25 učencev iz območja ZPM Idrija, MDPM Ajdovščina, MDPM Nova Gorica in DPM Tolmin).

Našo občino je predstavljalo 6 učencev. Med njimi je bil, v vlogi zapisnikarja, tudi naš Aljaž Raspor iz 7. a.

Navajamo glavne teme in sklepe, ki so jih zapisali:

  • OTROCI V DIGITALNEM SVETU

Učenci menimo, da bi morala biti omogočena uporaba interaktivne tehnologije v sklopu pouka za iskanje podatkov, medpredmetne povezave in uporabo e-gradiv. Prav tako smo mnenja, da je nujno uvajanje splošnega računalniškega opismenjevanja že v nižje razrede (po sklopih, v obliki mini delavnic). Želimo si uporabe telefonov oz. tablic, a z vzgojnim pristopom – za upoštevanje pravil in dogovorov. V prostem času (med odmori) bi morala biti dovoljena, a časovno omejena, uporaba omrežja. Ob tem pa bi morali spodbujati neposredne medsebojne stike v živo.

  • ODNOSI V ŠOLI

Želimo si poštenih, a bolj sproščenih odnosov med učenci in učitelji. Moti nas, da se med učenci dela razlike, prav tako opažamo vedno manj spoštljivosti mlajših učencev tako do starejših učencev kot tudi do učiteljev. Obenem pa moramo biti starejši učenci ter odrasli zgled mlajšim, da nas bodo posnemali v dobrem. Menimo tudi, da imajo učitelji premalo pravic do ukrepanja v primeru nespoštljivega odnosa slabo vzgojenih, predrznih učencev. Za osnovno vzgojo otrok je odgovoren dom, ne šola.

  • METODE IN NAČINI POUČEVANJA

Menimo, da bi moralo biti več povezav med različnimi predmeti, da bi isti vsebinski sklop obravnavali pri več predmetih, v istem časovnem obdobju.Predlagamo tudi vključitev pouka tujega jezika v druge predmete. Poleg tega predlagamo vključitev novih metod dela, predvsem skupinsko in projektno delo. Tako bi zagotovili bolj privlačen in raznolik pouk.

  • ŠOLA ZA ŽIVLJENJE IN UČNE VSEBINE

Pogrešamo vsebine, ki bi nas pripravile na življenje, da se bomo znašli tudi z izzivi kot so uporaba šivanke ali izvijača, menjava žarnice, prva pomoč, osnove financ in podobno. Predlagamo organizacijo dni dejavnosti s takimi vsebinami oz. krožkov/delavnic za tiste učence, ki jih določena vsebina bolj zanima.

 

28. Medobčinski otroški parlament

V petek, 9. marca 2018, je v sejni sobi Občine Ajdovščina pod vodstvom učencev OŠ Col potekal 28. Medobčinski otroški parlament, na katerem so učenci iz okoliških šol (OŠ Col, OŠ Otlica, OŠ Šturje, OŠ Dobravlje, OŠ Draga Bajca Vipava, CIRIUS Vipava in OŠ Danila Lokarja Ajdovščina) razpravljali o predlogih, ki so jih oblikovali tekom šolskega leta na temo ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Našo šolo je zastopalo pet učencev: Neja Polanc, Tamara Rijavec, Nena Černigoj, Aljaž Raspor in Aleksander Laketa.

Mlade parlamentarce je najprej nagovorila predsednica Medobčinskega društva prijateljev mladine Ajdovščina, ga. Kristina Valič, sledil pa je še nagovor župana Občine Ajdovščina, g. Tadeja Beočanina, in Urbana Lukina, predsednika Odbora za družbene dejavnosti v Občini Vipava.

Učenci so se strinjali, da šola ni samo zabava, ampak je predvsem trud in delo, zato največ, kar lahko naredijo, je to, da najprej spremenijo sebe  oziroma svoje slabe vzorce, saj bodo tako lahko največ prispevali v skupno dobro. Opažajo tudi pomanjkanje socialnih veščin pri učencih, kar povezujejo tudi s povečano vlogo staršev v obstoječem šolskem sistemu. Pri pouku si vsi želijo več prakse, več sodelovanja med mlajšimi in starejšimi in več pouka v naravi. Likovna in glasbena umetnost bi po njihovem mnenju, v višjih razredih, morali zasedati mesto izbirnih predmetov.

V zadnjem delu srečanja so razpravo popestrili tudi gostje, in sicer Jaka Kovač, ki je predstavil različne modele in prakse Art of hostinga, predstavnici in učiteljici Waldorfske šole na Primorskem, ga. Tina Rutar Leban iz OŠ Lila ter ga. Jerneja Bone iz Zavoda za šolstvo. Več o njihovem delu si lahko preberete na naslednjih povezavah:

 

Šolski parlament

V petek, 16. februarja 2018, so se predstavniki oddelkov skupaj s predstavnikom vodstva šole zbrali na šolskem parlamentu.

Predsednica SUŠ, Neja Polanc, je najprej predstavila temo in podteme letošnjega šolskega parlamenta, o katerih so predstavniki ožje skupine za otroški parlament razglabljali vse od začetka šolskega leta, temi pa so razredniki posvetili tudi eno razredno uro.

Namen srečanja je bil vodstvu predstaviti predloge, ki so jih predstavniki ožje skupine za otroški parlament oblikovali na podlagi poročil razrednih ur. Tako smo debatirali o tematskih razrednih urah, pouku v naravi, vsebinah dni dejavnosti, o možnostih druženja med starejšimi in mlajšimi učenci in še in še.

Sestanek smo zaključili v upanju, da vsaj katerega od predlogov uresničimo v naslednjem šolskem letu, in seveda s pozitivnimi mislimi na prihajajoče zimske počitnice.

Dostopnost