Načrt dela šolske skupnosti

Predstavniki oddelkov so hitro poprijeli za delo in se v sredo, 2.1.2021 ponovno zbrali na sestanku šolske skupnosti, kjer so skupaj določili načrt dela šolske skupnosti.

Glede na njihove predloge iz prejšnjega srečanja, so se ponovno razdelili v štiri skupine in izdelali načrt in organizacijo dela za naslednja področja:

 • ŠOLSKI ZVONEC,
 • ŠOLSKA PREHRANA,
 • ORGANIZACIJA TURNIRJA,
 • ALTERNATIVNI VZGOJNI UKREPI.

Na Malto po nova znanja

V okviru izmenjave za učitelje Erasmus+ sva se v sredini novembra odpravili na Malto, kjer sva se udeležili enotedenskega izobraževanja z naslovom Empowerment in ICT Skills, ki ga organizira mednarodna šola ETI na Malti. Pridružili sva se manjši skupini učiteljev iz Poljske in Nemčije. Prva dva dneva smo posvetili postavljanju svoje spletne strani in urejanju bloga s pomočjo Googlovega orodja Blogger. Sledilo je spoznavanje različnih spletnih orodij za interaktivno učenje, kot so Learningapps, EdPuzzle in druge. V četrtek in petek pa smo se ukvarjali z orodji za snemanje in obdelavo video in avdio posnetkov.

Poleg učenja uporabe različnih spletnih orodij smo spoznavali tudi malteško zgodovino, kulturo in kulinariko. Z udeleženci tečaja in učiteljico smo si izmenjali nepogrešljive nasvete za hibridno poučevanje in izkušnje s poučevanjem na daljavo. Primerjali smo covidne ukrepe v različnih državah in načine, kako jih implementirati pri organizaciji pouka.

Pridobljeno znanje in izkušnje bova uporabili pri pouku svojih predmetov in jih delili z ostalimi učitelji. Ena prvih priložnosti za uporabo novih veščin se je pokazala že na Malti, saj se je naša šola preko programa eTwinning povezala z osnovno šolo na Poljskem. Pri tem projektu bodo učenci s pomočjo spletnih orodij posneli in uredili video posnetke, na katerih bodo predstavili sebe in pouk na naši šoli.

Obisk Malte in celotno izobraževanje sta bila enkratna izkušnja, ki bi jo z veseljem ponovili.

Tukaj lahko preverite svoje poznavanje Malte.

Katja Furlan in Kristina Angelov Troha

Skupnost učencev šole 2021/22

V sredo, 24.11.2021, so se predstavniki oddelkov od 4. do 9. razreda zbrali na prvem sestanku skupnosti učencev šole (SUŠ).

Glavni namen sestanka je bila volitev predsednika šolske skupnosti. Kandidatov je bilo kar precej in sicer so bili: Miha Plahuta, Mina Tudjina Perger, Žan Žvokelj, Gal Vidrih, Tai Blaško, Matija Vrčon in Brin Brecelj.

Po predstavitvi so se učenci skupaj s kandidati razdelili v štiri skupine, kjer so se pogovarjali o spremembah, ki jih želijo na šoli. Po predstaviti le-teh so sledile volitve. Volitve so potekale tajno.

Z največjim številom glasov je predsednica postala Mina Tudjina Perger, mesto podpredsednika pa je dobil lanskoletni predsednik Miha Plahuta.

Učencema iskreno čestitamo in želimo uspešno ter produktivno delo v šolskem letu 2021/22.

Mentorici Urška Čuk in Mateja Simčič

Barcelona jeseni

V času od 27. 9. do 2. 10. 2021 sem se udeležila mednarodnega seminarja z naslovom Teach with a Twist! Motivate your students with creative teaching strategies, ki ga je izvedla organizacija Europass – European academy of creativity v Barceloni.

Tema seminarja je bila osredotočena na spodbujanje ustvarjalnosti, kritičnega razmišljanja ter sposobnosti reševanja problemov v učilnici.

Namen izobraževanja je bil seznaniti udeležence seminarja z novimi metodologijami vizualnih strategij razmišljanja in naučeno znanje integrirati v učni načrt.

Seminar je bil praktične narave, saj smo razvili veliko projektov in ustvarili nove mednarodne vezi.

Rada bi se zahvalila projektu Erasmus+ in vodstvu šole, ki mi je omogočilo to nepozabno izkušnjo.

Janet Čufer

Najmlajše čebelice v OPP NIS

Učenci 1. in 2. E vas lepo pozdravljamo. Z vami bi radi delili nekaj naših fotografij in vam poročali o našem napredku, na katerega smo zelo ponosni.

 “Kje si Teja, kje si Teja?”  “Tukaj sem.”

 “Kako si Teja, kako si Teja?”  “Zaspana sem.”

To je naša jutranja pesmica, katero si vsako jutro zapojemo in se ob njej precej nasmejimo.

Pri likovni umetnosti veliko ustvarjamo, pri športni vzgoji pretečemo že 13 krogov in to kar brez počitka. Pridobivamo glasove, na široko odpiramo usta in z jezičkom telovadimo. Rišemo ravne in krive črte. Znamo šteti do 10. Pokazati znamo velikega in malega medveda. Vemo, da so hruške rumene barve, jabolka pa rdeče.

Pripravimo prtičke za malico, pravilno si umijemo roke, se oblečemo v bundice in hitro stečemo v atrij. V atriju se radi lovimo in s čelado na glavi vozimo kolo. Na lačne ptičke se spomnimo in jih redno nahranimo.Tudi testiramo se in tako z zdravim nasmeškom pričnemo s poukom.

Skupaj nam je lepo.

 

Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo 2021/2022

V skupini 4 BC OPB smo se odzvali vabilu Izobraževalnega centra Eksena ter sodelovali v projektu ob mednarodnem dnevu strpnosti z naslovom Dan za strpnost in prijateljstvo. Razpisana tema projekta Z drugimi ravnaj tako, kot si želiš, da drugi ravnajo s tabo je tako obsežna, da smo ji v podaljšanem bivanju namenili več časa. O prijateljstvu, dobrodelnosti, stereotipih in strpnosti smo se pogovarjali v mesecu oktobru in novembru. Učenci so si v šolski knjižnici ogledali razstavljene knjige na izbrano tematiko, skupaj smo prebrali knjigi Prostor na skali in Tu blizu živi deklica, ogledali smo si kratke videofilme o beguncih in življenju azilantov, risali različne rase ljudi ter po prebranem odlomku iz knjige Franceta Bevka Pastirci likovno ustvarjali na razpisano temo. Ob tem so nastali trije večji plakati in več likovnih del v mešani tehniki. Vsa dela so razstavljena na hodnikih šole. Ob zaključku vseh dejavnosti so učenci sošolcem in prijateljem na pisane oblačke zapisali dobre želje.

Zapisali:

Izidora Černigoj in Nataša Markič

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tudi v letošnjem šolskem letu obeležujemo DAN SLOVENSKE HRANE, ki je tretji petek v novembru, torej na petek, 19. novembra 2021  s TRADICIONALNIM SLOVENSKIM ZAJTRKOM. Ta dan se bo tradicionalnemu zajtrku pridružilo tudi tradicionalno kosilo z joto in vipavskimi štruklji.

Naš zajtrk  je sestavljen iz kruha, mleka, masla, medu in jabolka lokalnih dobaviteljev.

S tem projektom želimo ozaveščati o :

 • pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil v naši prehrani,
 • pomenu domače pridelave in predelave,
 • pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad ter kulturnem uživanju hrane,
 • pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo ter zavržkih hrane in
 • pomenu gibanja in športnih aktivnosti.

 

RAZPORED PO UČILNICAH ZA TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK:

 

1.r  – 5.r in oddelki s prilagojenim programom: 7.45 v matični učilnici

 

6.r – 9. r: 7.45 v učilnici po razporedu

RAZRED učilnica
6. A U7
6. B U14
6. C U20
7. A U5
7. B U12
7. C U14
8. A U16
8. B U13
8. C U21
9. A U19
9. B U10
9. C U11

Pollution

Konec oktobra so imeli devetošolci tehnični dan na temo onesnaževanje – pollution. Po predavanju Jona Hatfulla o onesnaževanju, so poslušali predavanje o kislem dežju ter nato delali dve šolski uri po skupinah. Učenci vseh petih heterogenih učnih skupin so ustvarjali rime, pesmi, kratke zgodbe na temo onesnaževanja, skrbi za naravo, recikliranja, zmanjšane in ponovne uporaba različnih materialov.

Raziskovali so, kakšne izdelke proizvajajo v nekaterih tovarnah v Ajdovščini in kako so le te okolju prijazne. Raziskovali so tudi porabo energije in različnih proizvodov na šoli (kuhinja, čistila, ogrevanje…) in predstavili ekologijo v Sloveniji. Tu je nekaj njihovih izvirnih izdelkov.

Plakat miru

V torek, 10. 11. 2021, je  na naši šoli potekal izbor likovnih del otroškega likovnega natečaja Plakat miru, ki ga že od leta 2002 organizira Lions klub Zemono.

Učenci so ustvarjali na temo Ostanimo povezani.

Na letošnjem natečaju so poleg rednega in prilagojenega programa naše šole sodelovale še OŠ Šturje Ajdovščina, OŠ Dobravlje in CIRIUS Vipava.

Vsem mladim umetnikom in nastopajočim iskreno čestitamo.

Letošnja nagrajenca, ki sta se s svojimi deli uvrstila tudi na državni izbor, sta:

 • Luka Lapanja PP NIS
 • Neža Furlan

Priznajna za razstavljena likovna dela so prejeli:

 • Ema Gantar PPNIS
 • Urška Pavlič
 • Soraya Maločić
 • Marjeta Lavrenčič
 • Andreja Bone
 • Sofia Humar

 

Razstavljena dela bodo v avli šole na ogled do konca meseca novembra.

Vabljeni k virtualnemu ogledu likovnih del. Najdete jih v spletni galeriji.

Dostopnost