Skoči na glavno vsebino
Select Page

V šolskih letih 2022/23 in 2023/24 smo na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina sodelovali v poskusu »Uvajanje posodobljenega koncepta prepoznavanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi«, pod strokovnim usmerjanjem in podporo Zavoda RS za šolstvo. V poskus je bilo poleg naše šole vključenih še 8 drugih osnovnih šol, 9 vrtcev in 9 srednjih šol.

Namen poskusa je bil:

  • preveriti ustreznost ključnih elementov posodobljenega koncepta v praksi.
  • ugotoviti prednosti, slabosti, priložnosti ter omejitve pri prepoznavanju in delu z nadarjenimi učenci in dijaki v šolah v skladu s posodobljenim konceptom ter
  • Poskusno razširiti odkrivanje in podpiranje visokih potencialov na otroke v vrtcih ter preveriti ustreznost predlaganih rešitev v praksi.

V poskus smo vključili izbrana oddelka 5. in 7. razreda. Učitelji so v okviru poskusa uvajali in preizkušali nove pristope, strategije ter prilagoditve, ki so spodbujali učence k razmišljanju in razvijanju veščin ter kompetenc, prilagojenih njihovim potrebam. Glavni cilj je bil omogočiti personalizirano učenje ter ustvariti priložnosti za polno razvijanje potencialov otrok.

Skozi dvoletni poskus so nam strokovno podporo in usmerjanje nudile sodelavke iz ZRSŠ, ki so spremljale pouk v izbranih oddelkih.

Na šoli smo za strokovne delavce organizirali izobraževanja in delavnice o prepoznavanju in delu z nadarjenimi učenci. Aktivno smo sodelovali tudi pri posodobitvi pripomočkov za odkrivanje teh učencev. Motivirani nadarjeni učenci so izbrali učitelja mentorja, s katerim so oblikovali personaliziran vzgojni načrt. Hkrati so začeli zbirati dokazila o svojih dosežkih, znanju in veščinah v mapah dosežkov.

Učence, ki so pokazali interes za poglobljeno delo na določeni temi, smo na pobudo učiteljev ali samoiniciativno vključili v raziskovalne projekte in delavnice na različnih področjih, kot so gledališče, literatura, šport … Poleg tega so se učenci lahko udeležili ekskurzij, tekmovanj, tabora za nadarjene in številnih drugih obogatitvenih aktivnosti.

Konec junija 2024 smo se vse vzgojno-izobraževalne institucije, ki sodelujemo v poskusu, zbrale v Kristalni dvorani, kjer smo ob zaključku izvedli celovito evalvacijo poskusa. Sodelovali smo v strokovni analizi o ustreznosti in učinkovitosti koncepta v praksi. Na srečanju je nastala tudi kreativna evalvacija poskusa v obliki stripa. Vabljeni, da si ga ogledate in odkrijete, kaj vse smo počeli v poskusu.

Poskus se bo uradno zaključil 31. avgusta 2024. Zaključno poročilo bo pripravljeno do oktobra/novembra 2024 in bo objavljeno na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Lara Bizjak, koordinatorka za delo z nadarjenimi učenci

(Skupno 4 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost