Zaposleni

Da bi pouk tekel gladko, da bi se učenci na šoli dobro počutili in da bi junija šolske klopi zapustili s čim več znanja, se bomo v šolskem letu 2021/22 trudili:

RAVNATELJICA: 
Irena Kodele Krašna

POMOČNICI RAVNATELJICE: 
Kristina Valič
Nataša Bavčar

UČITELJI V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU:
Tina Šušmelj 1. a
Marta Benko 1. b
Maja Bitežnik 1. c
Vanesa Pev Stibilj druga strok. delavka v 1. c, OPB 1. razred
Keti Bratina druga strok. delavka v 1. a, OPB 1. razred
Barbara Trošt druga strok. delavka v 1. b
Maša Leban (do 30. 9. ) / Polona Lavrenčič (od 1. 10. dalje) OPB 1. razred
Tatjana Lipušček 2. a
Mateja Vuga 2. b
Tina Vižintin 2. c
Zmaga Kos OPB 2. razred, ISP
Katja Rijavec OPB 2. razred, ŠPO 2. a, ISP
Polona Lavrenčič (do 30. 9. ) / Emelina Vidrih (od 1. 10. dalje) NIP-N1A, TJA 2. in 3. razred
Tina Marc 3. a
Saša Kravos 3. b
Kristina Angelov Troha 3. c
Zalka Bolčina OPB 3. a razred
Ester Kovač Schlegel OPB 3. b razred
Karolina Kobal 3. c in OPB 3. c razred
Lilijana Rijavec 4. a
Anita Gaberšček 4. b
Saša Čermelj 4. c
Izidora Černigoj OPB 4. razred,SLJ 6. a razred, JV, 2x IP
Jernej Rosa OPB 4. razred
Primož Zgonik 5. a
Tea Ličen 5. b
Marjetica Stopar 5. c
Ksenija Benko OPB 5. razred, DSP, diferenciacija v 5. razredu
Katja Furlan TJA 4. a, 4. c, 5. c
Katja Leban TJA  5. a, 5. b
Nataša Rupnik LUM 5. razred
Darja Vidmar NIP-ŠPO 4., 5., 6. razred
Andrejka Repič NIP- ITA 4., 5., 6. razred
Petra Habjanič Gregorc GUM 5. c, OPZ Višaji
Vladimir Bačič NIP – TEH 4., 5., 6. razred
Matjaž Simonič NIP-RAČ 4., 5., 6. razred
Maja Štefin LUM 4. a
Kristjan Mavri TJA diferenciacija v 5. razredu

 

UČITELJI V 6. RAZREDU IN TRETJEM TRILETJU
Peter Avbar

Razrednik 7. b

SLJ 7. b, 7. c, 8/5, 9/2, 9/4 ID – Gledališče

Nataša Bavčar MAT diferenciacija v 6. in 7. razredu, 6. c, 8/3
Špela Bolčina

razrednik 6. a

ŠPO 6. a, 6. c 7. b, 7. c, 8. a, 8. c, 9. a, 9. , IŠPR, ŠSP

Zalka Bolčina ŠPO 6. c, 7. a
Savina Božič ZGO 6., 7., 8., in 9. razred
Peter Čermelj MAT 6.b, 7.a, 8/4, 9/3, 9/4, IP-RVT
Tanja Čermelj

razredničarka 9. c

TIT 6., 7., 8. razred, GOS 6. razred, OGU, OGL

Nataša Čuk

razredničarka 6. b

DKE 7. in 8. razred, IP-FIL. 1, 2, , IP-TEV, JV, RET

Damijana Dolenc SLO diferenciacija 6. in 7. razred
Alenka Fakin

razredničarka 7. c

TJA 6. b, 6. c, 7. c, 8/1, 8/2, IP-NI1, IP-NI3

Katja Furlan razredničarka 8. c
TJA 6. a, 8/3, 8/4, 8/5
Petra Habjanič Gregorc GUM 6., 7., 8., in 9. razred, IP-AI, MPZ
Irena Kodele Krašna BIO 9. c
Petra Kodre SLJ 6. b, 7. a, 8/3, 8/4, 9/5
Monika Kogoj MAT 6. a, 7. b, 8/5, 9/5, dif. v 6.b in 6.c razredu, TIT 6. c, NTE v  6. razredu
Nataša Kolaković NAR 7. razred, KEM 8. in 9. razred, IP-POK
Aleksander Lapajne ŠPO 6., 7., 8., in 9. razred, IP-IŠP-odbojka,  IP- ŠZZ
Katja Leban razredničarka 9. a
TJA 9/1, 9/2, 9/4, IP-NI2
Kristjan Mavri TJA 7. a, 7. b, 9/3,9/5, TJA diferenciacija v 5., 6. in 7. c razredu
Eva Pellegrini Mitič

razredničarka 8. b (do 20. 9. 2021)

GEO 6., 7., 8. in 9. razred

Bernarda Moravec NAR 6. a, 6. b, 6. c, BIO 8. razred in 9. a, 9. b
Darinka Mravlja MAT 7. c, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2
Sandra Peršin Nemec

razredničarka 8. a

SLJ 6. c, 8/1, 8/2, 9/1, 9/3

Andrejka Repič IP-II1, IP-II2, NIP-ITA 4., 5., 6. razred
Jernej Rosa 7. a, NŠP
Nataša Rupnik

razredničarka 7. a

LUM 5., 6., 7., 8., in 9. razred, IP-LS1, IP-LS2, IP-LS3

Matjaž Simonič IP-MME, IP-ROM, IP-UBE, NIP-RAČ 4., 5., 6. razred
Teodora Slokar GOS 6. b
Darja Vidmar ŠPO 6. b, 8. b, 8. c, 9. b, 5. Lok, 7. in 8. PP NIS, 9. IN 10. PP NIS, NIP ŠPORT, ŠSP PP NIS
Terezija Valič GOS 6. a
Sašo Žigon

razrednik 9. b

FIZ 8. in 9. razred, TIT 6., 7. in 8. razred, IP-ZVE

 

UČITELJI PODRUŽNIČNE ŠOLE V LOKAVCU
Tina Koren 1. razred, TJA 1. razred, OPZ
Anja Slejko 2. razred, JV
Petra T. Slejko kombinacija 3. in 5. razred, LUM 1. razred, JV
Neja Harej Ločeno poučevanje 5. razred, GUM 3./5, ISP
Mara Obed 4. razred
Mirjam Bratož (do 30. 9. 2021), Maša Leban (do januar 2022), Nika (od januarja 2022 dalje) OPB
Matija Skapin OPB
Suzana Bitežnik OPB
Darja Vidmar ŠPO 3./ 5. razred
Katja Leban TJA 4. in 5. razred
Polona Lavrenčič TJA 2. in 3. razred
Nataša Rupnik LUM 4. / 5. razred
Vladimir Bačič NIP- TEH 4.,5. razred

 

UČITELJI V ODDELKIH S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Darja Benčina razredničarka 1. in 2. razreda
Janet Čufer sorazredničarka 1. in 2. razreda, DSP
Nika Obed Koren razredničarka 3. in 4. razreda
Tina Vehovec sorazredničarka 3. in 4. razreda, DSP
Lara Bizjak razredničarka  5. in 6. razreda
Nika Kos sorazredničarka  5. in 6. razreda
Klara Slokar razredničarka 7. in 8. razreda, OPZ
Damjana Urh razredničarka 9. – 11. razreda, MPZ, Gledališki klub
Kristjan Mavri TJA 7. in 8., 9. – 11. razred
Darja Vidmar ŠPO 7. in 8., 9. – 11. razred, Šport za sprostitev (7.-11. razred)
Vladimir Bačič TIT 7. in 8., 9. – 11. razred, LUM 9. – 11. razred
Matjaž Simonič ROP (4.- 6. razred), IP-Računalništvo (7.-11. razred)
Tomaž Krivec OPB
Maja Štefin LUM 7., 8. razred, OPB
Adrijana Kobol 2. strokovna delavka v 1. razredu, SLJ 7. razred, OPB

 

OSTALI STROKOVNI DELAVCI ŠOLE
Adela Lavrenčič svetovalna delavka – specialna pedagoginja in pedagoginja (učenci z učnimi težavami), DSP
Nataša Čuk svetovalna delavka – pedagoginja (3. triletje, poklicno usmerjanje)
Mateja Simčič, Urška Čuk svetovalni delavki – psihologinji (delo z nadarjenimi, OPP NIS, vpis, DSP …)
Tadeja Ličen, Marijana Tomažič, Polona Slokar logopedinje
Lucija Valič, Tina Vehovec, Petra Premrl Prelc DSP
Terezija Valič ISP, DSP, JV, laborantka

Jonathan Krapež

Matjaž Simonič

računalnikarja in informatika

Nataša Markič

Damijana Dolenc

knjižničarki
Tanja Čermelj organizatorka šolske prehrane
Jasmina Čargo multiplikatorka (projekt Popestrimo šolo)
Miloš Likar spremljevalec učenca

 

ADMINISTRATIVNO IN TEHNIČNO OSEBJE
tajnica VIZ Marta Slejko
računovodkinji Andreja Žabar, Bernadette Leban
knjigovodkinji Kristina Paljk, Erna Vrabec
administratorka Iris Skočaj
hišniki Aleš Bolko, Dejan Furlan, Miloš Likar
kuharja Magda Fučko, Matjaž Krapež
gospodinje

Jana Slejko, Estera Bolčina, Rožica Čavdek,

Anita Simonič (podr. Lokavec)

čistilke Marica Bolčina, Zejneba Ćosić, Zdenka Lokar, Marinka Mikuž, Vesna Rosa, Boža Slokar, Katarina Šalek

 

KO SO TEŽAVE, KO JE TREBA KAJ UREDITI, KO SE JE TREBA POGOVORITI…

Prvi vezni člen med domom in šolo je razrednik. Vaši stiki z njim so najpogostejši. Pri reševanju nepredvidenih težav pa so vam lahko v pomoč tudi svetovalne delavke Adela Lavrenčič, Nataša Čuk in Mateja Simčič, pomočnici ravnateljice Kristina Valič in Nataša Bavčar ter ravnateljica Irena Kodele Krašna.

POVEZAVA DO SEZNAMA ELEKTRONSKIH NASLOVOV VSEH DELAVCEV ŠOLE

(Skupno 25.118 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost