Skoči na glavno vsebino
Select Page

Šolska prehrana

Odjava malice in kosila: Odjava, do 8:00 ure za isti dan


 

Zdrava prehrana učencev je nujna za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti ter pozitivne samopodobe. Ker želimo, da se naši učenci dobro počutijo v šoli ter da so učno uspešni, se trudimo, da je njihova prehrana uravnotežena in da se naučijo zdravih prehranjevalnih navad. Pri tem upoštevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Malico za učence pripravljamo v naši kuhinji. Dežurni učenci jo prinesejo v učilnico, kjer jo ob pomoči učitelja razdelijo. Kosilo pripravljajo na Srednji šoli Veno Pilon. Učenci od 7. do 9. razreda kosijo v jedilnici Srednje šole Veno Pilon, učenci od 1. do 6. razreda ter učenci oddelkov s prilagojenim programom pa v jedilnici na matični šoli. Kosilo prejemajo na svoji šoli tudi učenci podružnice Lokavec. Pri kosilu so prisotni učitelji, ki učence usmerjajo na pravilno in kulturno prehranjevanje (higiena, uporaba pribora, bonton pri mizi, odnos do sošolcev, pospravljanje). Učitelj ima pravico odstraniti iz jedilnice učenca, ki se kljub opozorilu ne obnaša v skladu s pravili o kulturnem prehranjevanju.

Cena malice in kosila:

  • cena malice znaša 1,10 €,
  • cena kosila od 1.- 3. razreda je 2,90 € od 4. – 9. razreda je 3,30 €.

Subvencioniranje šolske prehrane

Upravičenci do subvencije za malico oziroma kosilo so tisti učenci, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana. O priznanju pravice ter obdobju upravičenosti odloča pristojni CSD v skladu z veljavno zakonodajo.

Odjava prehrane za določen čas

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo malico in kosilo za določen čas oz. čas odsotnosti učenca preko spletnega obrazca, do 8:00 ure, isti dan.  Neprevzete obroke, ki niso bili odjavljeni ali so bili odjavljeni prepozno, so starši dolžni v celoti plačati. Malico oziroma kosilo je potrebno odjaviti tudi v primeru, če je vaš otrok upravičen do subvencije šolske prehrane. V nasprotnem primeru boste morali neprevzete obroke plačati v celoti.

Vodja šolske prehrane: Tanja Čermelj

 

 

 

(Skupno 26.870 obiskov, današnjih obiskov 3)
Dostopnost