Skoči na glavno vsebino
Select Page

Prva zaposlitev VIZ 2017

Namen projekta je bilo pomagati mlademu učitelju začetniku, ki še ni dopolnil 30 let in še ni bil zaposlen v vzgojno-izobraževalnem zavodu, do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. V okviru projekta naj bi se učitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli.

Cilj projekta

Cilj projekta je bil povečati delež zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Trajanje projekta

Projekt je trajal od 1. 12. 2016 do 31. 7. 2017, vanj pa je bila vključena ena učiteljica začetnica, profesorica razrednega pouka, kateri je bila mentorica profesorica razrednega pouka Kristina Angelov Troha.

Učiteljica začetnica je bila vključena v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z učenci.

Učiteljica začetnica je uspešno opravila vse aktivnosti, ki so bile opredeljene v načrtu usposabljanja, pridobljeno znanje pa je dokazala tudi z uspešno opravljenim strokovnim izpitom. Izkazala se je kot zanesljiva učiteljica, zato v šolskem letu 2017/18 nadaljuje poučevanje na naši šoli.

Financiranje projekta

Projekt je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvajal se je v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

(Skupno 243 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost