Drugi sestanek skupnosti učencev šole

25. oktobra so se predstavniki oddelkov zbrali na drugem sestanku skupnosti učencev šole. Neja in Laura sta predstavili temo in podteme letošnjega 28. Otroškega parlamenta:

ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM

  • odnosi v šoli (med vsemi udeleženci, na vseh ravneh)
  • učne vsebine (izkustvene, praktične, predmetnik po meri učencev …)
  • metode in načini poučevanja (večja aktivnost, vključenost učencev)
  • šola za življenje (uporabno znanje, različne vrste učenja, veščine, sodelovanje, šola prihodnosti)

O temi bomo po novem razpravljali 2 šolski leti. Prvo leto je namenjeno diskusiji in pripravi predlogov na način, kot je to potekalo do sedaj, drugo leto pa je namenjeno udejanjanju sklepov na vseh ravneh (šolski, lokalni, regionalni in državni).

Sledilo je delo v treh skupinah. Učencem smo dovolili sanje. Prva skupina je izdelala plakat z naslovom »sanjski učitelj«, druga »sanjska šola« in tretja »sanjski pouk«. Izdelke smo tudi fotografirali in jih razstavili na pano.

 

 

Skupnost učencev šole 2017/2018

14. septembra 2017 je potekal prvi sestanek skupnosti učencev šole (SUŠ), kjer so predstavniki oddelkov od 4. do 9. razreda volili predsednika in podpredsednika. Volitve so potekale tajno. Kandidati so bili naslednji: Neja Polanc, Laura Brecelj, Tamara Rijavec in Teo Šinkovec.

Z največjim številom glasov je predsednica postala NEJA POLANC, drugo mesto in s tem mesto podpredsednice pa je zasedla LAURA BRECELJ.

Učenkam čestitamo in jim želimo uspešno delo v šolskem letu 2017/18!

1. sestanek šolskega parlamenta

V petek, 25. 11. 2016, so predstavniki razredov razmišljali na temo letošnjega otroškega parlamenta “Otroci in načrtovanje prihodnosti”. Po skupinah so izdelali plakate, na katerih so opisali svet, v katerem bi želeli živeti.

2016-11-25 12.33.48

2016-11-25 12.43.14

2016-11-25 12.57.00

2016-11-25 13.03.11

Volitve v šolsko skupnost v šolskem letu 2016/17

V šolskem letu 2016/17 so kandidate za predsednika in podpredsednika šolske skupnosti in šolskega parlamenta volili predstavniki iz 4. – 9. razreda.

Predsednik šolske skupnosti in šolskega parlamenta je
NERMIN EMINOVIĆ.

Podpredsednik šolske skupnosti je
SEBASTJAN MITRIĆ in zapisnikar ALJAŽ RASPOR.

Izvoljenim učencem čestitamo in jim želimo uspešno delo v šolskem letu!

2016-10-21 12.36.45

Volitve v šolsko skupnost v šolskem letu 2015/2016

Predstavniki iz 7., 8. in 9. razredov so volili kandidate za predsednika in podpredsednika šolske skupnosti in šolskega parlamenta.

Komisija za šolske volitve v sestavi Maruša Kos, Taja Koprivc in Samra Ibrahimović je preštela in razglasila rezultate volitev.

Predsednik šolske skupnosti in šolskega parlamenta je
FELIKS VRTOVEC MOŽINA.

Podpredsednika šolske skupnosti sta
IZA KRANJC in ČRT PLAHUTA.

Čestitke izvoljenim učencem in uspešno delo v šolskem letu!

Dostopnost