16. oktober – svetovni dan hrane – “Naša dejanja, naša prihodnost”

16. oktobra obeležujemo svetovni dan hrane. Prehrana je pomemben dejavnik, ki vpliva na naše zdravje in dobro počutje. V obdobju rasti in razvoja otroka je varna, raznovrstna in uravnotežena prehrana še toliko bolj pomembna. Način prehranjevanja v otroštvu in mladostništvu nosi dolgoročne posledice za zdravje in vpliva na poznejše prehranjevalne navade. Prehranjevalni vzorci in odnos do prehranjevanja se najpogosteje prenašajo znotraj družine, zato imajo starši oziroma skrbniki tako pomembno vlogo in odgovornost.

Na NIJZ-ju so pripravili krajši nabor osnovnih informacij o zdravem prehranjevanju, ki vam jih posredujemo v prilogi spodaj.

SVETOVNI DAN HRANE 2021

Jesen v podaljšanem bivanju PPNIS

Približati sem se hotela otroku z besedami, pa so šle pri enem ušesu noter in pri drugem ven.

Približati sem se mu želela s knjigami, pa sem požela samo zmedene poglede.
Obupana sem se zazrla vase: ”Kako naj se približam temu otroku?”

Tedaj mi je majhen deček zašepetal na uho: ”Pridi, igraj se z mano!”

Avtor fotografij: Tomaž Krivec

 

DEKD in TKD 2021 (25. 9.–9. 10. 2021): Dober tek!

V okviru dnevov in tedna evropske kulturne dediščine, ki letos poteka na temo »dober tek«,  smo učenci lokavške podružnične šole raziskovali etnološke zanimivosti našega kraja. Dejavnosti so bile kulturno – športno obarvane, potekale pa so kar 2 dni. Sprehodili smo se po naši vasi in spoznavali, kako so naši predniki prišli do kruha, s čim so se ukvarjali in kako so se znašli.

V prvem dnevu dejavnosti smo se sprehodili skozi staro vaško jedro, kjer nas je g. Boris Blažko s svojim pripovedovanjem uvedel v zgodovino našega kraja. Sledil je obisk kovaškega muzeja pri g. Stanislavu Černigoju, ki nam je pokazal, kako se je včasih kovalo in kaj vse je nastajalo v kovačnici. Sledil je vzpon na plaz Slano blato, nato pa spust v zaselek Kompari. Tam smo videli »stwpe«, ostanke fužin, obnovljene hiše, v katerih so nekdaj živeli delavci… Pri družini Kovač smo spoznali, kaj pomeni »brajda« in kaj vse je spadalo k njej.

Drugi dan dejavnosti je bil kulturno obarvan. Pod vodstvom g. Borisa Blažka smo si ogledali etnološki muzej Batičeva hiša, spoznali kako so včasih pripravljali in shranjevali hrano, prali, likali …

Kovaško delavnico Del Fabbro, ki izdeluje ročna orodja: različne motike, krampe, lopate, vile itd., nam je predstavil njen lastnik g. Erik Kristanič., ki je vsaki skupini podaril motiko za šolski vrt.

Vemo, da so naši predniki »zrasli« iz kmetij, zato smo obiskali tudi kmetijo Černigoj, si pod vodstvom in budnim očesom g. Jožeta in ga. Dragice ogledali hlev, klet in številne živali, ki smo se jih še posebej razveselili… Od pujskov, kokoši, bikov, do zajcev in pritlikavih koz … Povedala sta nam, kako poteka običajni dan na kmetiji, delo v kleti, hlevu itd. Pogovarjali smo se tudi, kaj pomeni turistična kmetija …Ob povratku smo si ogledali njive, travnike, polja, sadovnjake, vinograde in pokukali še k Rebkovim, ki so nam pokazali koze…

Lokavčanom nam res ni treba daleč, da se v živo lahko učimo o preteklosti …

Vsem se iz srca zahvaljujemo za dva čudovita in poučna dneva!

Likovni ekstempore

12.10. 2021 smo se udeležili likovnega Ekstempora v okviru tedna otroka. Vsakoletno likovno ustvarjanje, ki ga organizira MDPM Ajdovščina je potekalo v Vipavi pod naslovom Razigran uživaj dan!

Našo šolo so zastopali učenci izbirnega predmeta LS2 iz 8. razreda ter učenci 7.in 8. razreda PPNIS pod mentorstvom učiteljic ge. Nataše Rupnik in ge. Maje Štefin.

V objemu Vipave smo zelo uživali in spretno mešali jesenske barve. Tovrstni dogodki pozitivno vplivajo na sproščujoče odnose udeležencev in negujejo ljubezen do umetnosti zato se jih radi udeležujemo in upamo, da bo tako tudi v prihodnje.

Likovne stvaritve naših mladih umetnikov bodo na ogled v Supernovi Mercator Ajdovščina v času bližajočih se jesenskih počitnic.

Meseca september in oktober v šolski knjižnici

V šolsko leto 2021/2022 smo v šolski knjižnici vstopili delovno. Poleg  vračanja gradiva  in redne knjižnične izposoje ostajamo v rednih stikih z uporabniki še na druge načine. Knjižničarke vstopamo v oddelke na predmetni stopnji s predstavitvijo knjižnih novosti in z obeležitvami spominskih dni (17. september – dan zlate knjige). Na razredni stopnji smo sprejeli prvošolce, z drugošolci smo ponovili pravila knjižničnega reda in izposoje.

V ostalih razredih smo spoznali ustvarjalko Natašo Konc Lorenzutti. Njena dela letos obravnavamo v sklopu priprave na Cankarjevo tekmovanje.  V oddelkih OPB- ja  redno beremo ljudske pravljice mlajšim bralcem. Nekateri oddelki zelo radi poustvarjajo v obliki pisane beseda ali v obliki risb. Na tak način smo sodelovali z vsemi oddelki matične šole, podružnične šole in OPP NIS.

Pripravili smo kotiček raziskovanja za radovedne bralce. V mesecih septembru in oktobru predstavjamo Janeza Vajkarda Valvazorja. Ogledate si lahko tudi razstavi  pesnika Andreja Rozmana Roze ,  ki je prejel Levstikovo nagrado 2021 za izvirno leposlovje  in pisatelja Damijana Šinigoja, ki je  za svoje delo Kjer veter spi prejel nagrado desetnica.

Ob dnevu športa (23. septembra) smo pripravili razstavo na temo športa. Upoštevamo načela avtorja Mihe Kovača, ki je v svoji knjigi Berem, da se poberem predstavil   deset razlogov za branje knjig v digitalni dobi.

Z rednim nakupom knjižnih novosti sledimo  tudi prednostnim ciljem naše šole. S knjigami Kaj misliš, kdo j, Kaj sploh je to in Petdeset abstraktnih izumov  ponujamo učencem možnosti za razvoj  kritičnega mišljenja  v vseh triadah naše šole.

Na tak način  smo obeležili  tako nacionalni mesec skupnega branja (september) in mesec šolskih knjižnic, ki poteka  pod sloganom Pravljice in ljudske povesti po svetu (oktober).

Veseli smo, da se je izposoja gradiva vrnila v stare tire. Pri urah slovenščine smo izposodili prvo knjigo domačega branja, ostali zvesti bralci si lahko v prostem pristopu izbirajo gradiva.

Z naštetimi dejavnostmi  spodbujamo  radovednost ter  izboljšujemo branje in aktivnosti, povezane z razvojem otrokove in mladostnikove domišljije.

Dostopnost