Šola bo predvidoma odprla svoja vrata 18. 5. 2020

Spoštovani starši!

Na osnovi sklepa vlade RS z dne, 29. 4. 2020, se postopoma odpravljajo tudi omejitve na področju šolstva. Predvidoma se bodo 18. 5. 2020 v šolo vrnili učenci 1., 2. in 3. razreda, teden dni kasneje še devetošolci in učenci, ki zaradi učnih težav potrebujejo pomoč v obliki dopolnilnega pouka in drugih oblik individualne in skupinske pomoči. Učenci od 4. do 8. razreda nadaljujejo s šolanjem na daljavo do konca šolskega leta.

Strokovne usmeritve Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) šoli nalagajo prilagojeno organizacijo in izvedbo dejavnosti. Starši boste pred vrnitvijo vašega otroka v šolo morali podpisati izjavo, ki jo boste razredniku ali drugemu učitelju, ki bo sprejel vašega otroka, izročili prvi šolski dan (18. 5. 2020). Podpisano izjavo lahko razredniku vašega otroka pošljete že ta teden po e-pošti. Z izjavo zagotavljate, da je vaš otrok zdrav. Izjavi dodajamo seznam omejitev po sklepu RSK za pediatrijo (omejitve se upoštevajo pri pripravi in izvedbi vrnitve učencev v šolo).

Izjava staršev
Seznam omejitev po Sklepu RSK za pediatrijo

Starši, ki nimate možnosti, da si doma sami izjavo natisnete, lahko prevzamete natisnjen obrazec v dopoldanskem času v šoli pri službenem vhodu v šolo (vhod pri zobni ambulanti).

Ostanite zdravi!
Irena Kodele Krašna, ravnateljica

Sedmošolci gradijo

V 7. razredu so se učenci in učenke pri likovni umetnosti srečali z izdelavo skeletne konstrukcije stavbe.
Lahko so se odločili za kakršno koli stavbo in jo sestavili kot ogrodje ali pa so izdelali polne stene – odvisno od izbranega materiala.
Ukvarjali so se samo z zunanjim arhitekturnim prostorom. Nastale so banke, galerije, cerkve, stanovanjsk in poslovne stavbe, domači hlevi ter hoteli …

Tudi doma je lepo

Učenci 4. c  so s pomočjo spleta v mesecu marcu in aprilu raziskovali kulturno dediščino Ajdovščine. Ugotovili so, da je v Ajdovščini veliko zanimivih stavb, spomenikov in drugih točk vrednih ogleda. Ker jim je bilo onemogočeno, da bi si vse zanimivosti ogledali »v živo«, so pripravili interaktivni zemljevid, ki ga ob prazniku občine Ajdovščina in dnevu šole podarjajo na ogled vsem.

 

Dostopnost