Težave s spletnimi učilnicami

Pozdravljeni, učenke in učenci!

Ker so danes že drugi dan občasno težave s spletnimi učilnicami, vam bodo učitelji pošiljali povezave do video-ur (zoom) tudi na vaše e-naslove. Po e-pošti boste prejeli tudi naloge, zato spletno pošto v dopoldanskem času redno spremljajte. Arnes poskuša težave s spletnimi učilnicami čim prej odpraviti.

Želim vam uspešno delo!

Lep pozdrav,
Irena Kodele Krašna, ravnateljica

Organizacija pouka v naslednjem tednu

Spoštovani!

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se bo pouk začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020, izvajal prilagojeno in sicer:
– učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli,
– učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo;
– učenci v oddelkih s prilagojenim programom se izobražujejo v šoli.

Dejavnosti izven pouka, ki bi vključevale združevanje učencev (interesne dejavnosti, izvenšolske dejavnosti), odpadejo.

Šola bo organizirala šolsko prehrano le za učence, ki bodo obiskovali pouk v prostorih šole.

Navodila za pouk na daljavo

Osnovni komunikacijski kanal med učenci in učitelji bodo spletne učilnice. Vanje bodo učitelji odlagali gradiva za pouk, učenci pa narejene naloge oz. dokaze o učenju. Izobraževanje na daljavo bo potekalo tudi preko videokonferenčnega orodja zoom (video-ure). Učitelji bodo glede na naravo predmeta in snovi od 25 % do 50 % ur posameznega predmeta izvedli kot video-ure, ostalo pa preko usmerjenih nalog in navodil za samostojno delo učencev. Vsak učenec bo imel do 2 video-uri pouka na dan. V naslednjem tednu bodo video-ure predvsem pri pouku slovenščine, angleščine in matematike, ostali predmeti pa izjemoma.

Učenci naj dosledno upoštevajo urnik video-ur in naj sproti opravljajo delo, ki jim ga učitelji dodelijo. Učitelji bodo gradiva nalagali v spletno učilnico na tak način, kot so ga učenci vajeni od pomladnega izobraževanja na daljavo. Povezave do video-ur bodo objavljene v spletnih učilnicah posameznih predmetov vsaj en dan pred izvedbo.

Učitelji bodo spremljali prisotnost učencev na video-urah in pri samostojnem delu, čemur bodo služili dokazi o samostojnem delu. Odsotnost učencev bodo učitelji beležili v eAsistetnu. Starši boste odsotnost učencev od pouka sproti opravičevali razredniku po e-pošti, tako kot to poteka v času običajnega pouka.

Dodajam nekaj splošnih pravil bontona na video-urah:
– Učenec naj se prijavi pravočasno (par minut pred začetkom video-ure).
– Čas za klepet je pred začetkom video-ure oziroma ko klepet odobri učitelj, nikakor pa ne takrat, ko poteka pouk in ima besedo učitelj.
– Video-uro lahko snema le učitelj.
– Ko učitelj oz. pozvan učenec govori, imajo ostali učenci izklopljen mikrofon.
– Kamere morajo imeti vklopljeni vsi učenci ves čas video-ure.
– Če želi učenec besedo, dvigne roko.
– V pogovor se učenec vključi, ko ga k besedi povabi učitelj.
– Učenec naj ima kamero tako usmerjeno, da ima za ozadje steno ali pohištvo in ne bodo »v kadru« drugi člani njegovega gospodinjstva.
– Med video-uro učenec upošteva pravila lepega vedenja, tako kot pri rednem pouku (ne pije, malica, crklja hišnih ljubljenčkov …).

Individualna komunikacija med učitelji in posameznimi učenci ter starši bo potekala preko elektronske pošte. Učitelji se bodo potrudili, da bi odgovorili tekom delavnika še isti dan, vsekakor pa v roku 24 ur od prejema sporočila. Učenke in učenci naj uporabljajo izključno šolski elektronski naslov, ki jim je bil dodeljen (ime.priimek@os-ajdovscina.si).

Za učence, ki imajo individualno učno pomoč, se bo le-ta izvajala s svetovalnimi delavkami v glavnem preko video-povezave in sicer izven časa, ko bodo potekale video-ure za posamezen predmet. Učitelja-mentorja bodo imeli tudi učenci, ki so bili spomladi pri pouku na daljavo slabše odzivni in učenci, za katere smo zaznali v letošnjem šolskem letu, da imajo težave. Učitelj-mentor bo s temi učenci dnevno v stiku preko video-povezave ali preko telefona.

Vsi upamo in si želimo, da bo ta pouk na daljavo res samo začasen. Z mislijo, da se po jesenskih počitnicah spet vsi srečamo v šolskih klopeh, vas lepo pozdravljam.

Lep pozdrav,
Irena Kodele Krašna, ravnateljica

Popoldanska pogovorna ura

Jutri, v četrtek, 1. 10. 2020, bo prva popoldanska pogovorna ura.

Zaradi upoštevanja varnostnih in higienskih priporočil, vas naprošamo, da se učitelju predhodno najavite po elektronski pošti (seznam e-naslovov učiteljev). Prijave sprejemamo do 14. ure na dan pogovornih ur.

Na popoldansko pogovorno uro pridite le, če ste dogovorjeni. V šolo vstopite ob dogovorjenem času in ne prej.

Hvala za razumevanje.

Najbolj kulturna šola leta 2020!

V ponedeljek, 28. 9. 2020, je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v Mestnem muzeju Ljubljana na zaključni prireditvi projekta Kulturna šola razglasil imena osnovnih šol, ki so si letos prislužile naziv kulturna šola in najboljše med vsemi.

Najvišje priznanje JSKD na področju kulture za osnovne šole in naziv Najboljša kulturna šola Slovenije leta 2020 je po odločitvi strokovne komisije, ki je podrobno pregledala in ocenila obšolske kulturne dejavnosti vseh prijavljenih šol, prejela Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina!!!

Letošnji projekt za podaljšanje naziva Kulturna šola je vodila Maja Bitežnik, so pa zaslužni za ta laskavi naziv prav vsi učenci in delavci šole, saj so k njemu prispevali prav vsi!

Ker je to priznanje za celo šolo, torej tudi za podružnično šolo Lokavec in oddelke s prilagojenim programom, smo nanj zelo ponosni!

Letos je naziv kulturna šola prejelo 85 osnovnih šol, ki so zadostile pogojem, v ožji izbor za višja priznanja pa se jih je uvrstilo 13.

Naša šola je zadostila vsem kvantitativnim in kvalitativnim kriterijem, ki jih je preučila in ocenila strokovna komisija JSKD. Komisija je ocenjevala:
– kulturno delovanje šole na vsaj treh področjih v zadnjih treh letih,
– razvejenost kulturnih področij,
– število vključenih učencev v redne in obšolske kulturne dejavnosti,
– udeležbo in doseganje vidnih rezultatov na selekcioniranih revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih (na lokalni, območni, regionalni, državni in mednarodni ravni),
– obseg izvedenih kulturnih dogodkov za notranjo/šolsko in zunanjo javnost,
– način in obseg spodbujanja mentorskega dela za kulturna in umetniška področja.

OBRAZLOŽITEV NAGRADE:

Na osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina sledijo svoji viziji, ki sloni na vzgoji in izobraževanju srčnega, uspešnega in odgovornega učenca, ki se razvija ob spodbudi učiteljev in podpori staršev.

Delo učencev in njihovih mentorjev je tako v lokalni skupnosti, kot tudi širše prepoznavna na vseh področjih kulturnega udejstvovanja. Še posebej jo oblikujejo izjemni glasbeni, gledališki in likovni dosežki, ki ne poznajo meja. Mentorji nadvse predano prenašajo učencem svoja znanja in veselje do ustvarjalnosti ter iz njih izvabljajo bogastvo otroške domišljije in izvirnosti. Tako se vsako leto pokažejo z vrsto interdisciplinarnimi projekti. Dodana vrednost šolskega kulturnega delovanja so povezovanje in sodelovanje z različnimi organizacijami, društvi in posamezniki iz lokalnega okolja, kar tudi dokazuje uspešna povezava podružnične šole iz Lokavca s krajevno skupnostjo pri ohranjanju kulturne dediščine kraja. Učinek takšnega sodelovanja se kaže v veliki podpori, ki so jo deležne produkcije. Gledališke predstave in koncerti pevskih zborov do zadnjega kotička napolnijo dvorane, likovne mojstrovine posegajo po najvišjih odličjih doma in v tujini in občani že z nestrpnostjo pričakujejo Kulturni praznik, ko učenci delijo kulturo po raznih lokacijah v mestu.

Seveda so vsi ponosni na velikega in pomembnega pisatelja, po katerem nosi šola tudi ime, Danila Lokarja. Za kar so mu ob 120 letnici njegovega rojstva posvetili celotno leto ter k sodelovanju pritegnili celotno občino, ki je vse leto dihala v duhu Lokarjevih mojstrovin. Prav branje in bralna pismenost ter bralna kultura je temelj celotnega kulturnega udejstvovanja Osnove šole Danila Lokarja. Velik književnik bi bil ponosen na »svojo« šolo, na kulturno ustvarjalnost in na kulturno izobrazbo, ki jo mladi iz te šole s seboj nosijo v življenje.

O NAŠI NAGRADI SO OBJAVILI:

RTV Slovenija

Primorske novice

Lokalne Ajdovščina

Slovenska tiskovna agencija

Metropolitan

Regional Goriška

Primorski val

 

Izvajanje ukrepov, ki jih predpisuje Odlok Vlade RS

Spoštovani starši!

Z včerajšnjim dnem je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije v petek, 18. 9. 2020.

Ta Odlok predpisuje uporabo zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih, kamor sodijo tudi šole.

Odlok se ne uporablja za učence do vključno 6. razreda osnovne šole. Za te učence še vedno veljajo priporočila NIJZ, ki priporočajo uporabo obraznih mask v skupnih prostorih šole.

Za učence od vključno 7. razreda dalje pa je uporaba obraznih mask obvezna v skupnih prostorih, v učilnicah pa le, če tam ni mogoče zagotoviti vsaj 1,5 m medsebojne razdalje.

V tistih oddelkih, kjer je manj učencev, in v času, ko poteka pouk v manjših skupinah, bo mogoče zagotoviti zahtevano razdaljo, tako da takrat učencem ne bo potrebno imeti mask pri pouku. Na žalost pa to ni mogoče zagotavljati za vse oddelke od 7. do 9. razreda in v vseh učilnicah, zato naj imajo učenci maske s sabo in jih tudi uporabljajo, ko je to potrebno.

Velika večina učencev je že včeraj spoštovala določila Odloka, za kar se vsem tem učencem in njihovim staršem zahvaljujem.

Upam, da še naprej ostanemo vsi skupaj zdravi in da bo pouk potekal čim prej tako, kot smo ga bili vajeni v preteklih letih! Do takrat pa se bomo vsi učitelji in ostali delavci šole trudili, da bi pouk kljub omejitvam potekal kvalitetno in da bi se učenci v šoli še naprej počutili sprejete in varne.

Okrožnica MIZŠ

Odlok Vlade RS

Irena Kodele Krašna, ravnateljica

Dostopnost