Skoči na glavno vsebino
Select Page

PRILAGOJENI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

Novice Predstavitev programa Predmetnik Dnevi dejavnosti

Predstavitev prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom

 

Vpis učencev v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom poteka na podlagi odločbe o usmeritvi. Običajno se učenci vključijo v prilagojeni program z začetkom šolskega leta, izjemoma pa tudi med šolskim letom, če so težave v rednem programu tako hude, da bi nadaljevanje šolanja v rednem programu ogrožalo otrokovo zdravje ali njegov razvoj. V kateri razred se učenec vključi, je odvisno od standardov znanj, ki jih je dosegel v rednem programu osnovne šole, pa tudi od njegove starosti.

V čem se loči prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom od rednega programa osnovne šole?
Najopaznejša razlika je ta, da je v oddelkih manj otrok kot v rednih oddelkih osnovne šole. Poleg tega je program manj zahteven od programa redne osnovne šole, vključuje pa tudi več praktičnih vsebin, ki jih učenci potrebujejo za samostojno življenje. Vzgojno-izobraževalno delo poteka na osnovi predmetnika in predpisanega učnega načrta za OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Pri delu se upoštevajo posebnosti otrok in njihovi interesi, saj ima vsak učenec, ki je vključen v ta program, svoj individualizirani program. To pomeni, da so cilji programa prilagojeni vsakemu učencu posebej, da bo vsak izmed njih dosegel čim višjo raven razvoja in znanja. Z učnimi načrti posameznih predmetov so opredeljeni le minimalni standardi znanja, ki jih mora doseči vsak učenec, da lahko napreduje iz razreda v razred. Seveda pa lahko učenci na nekaterih področjih dosegajo tudi cilje, ki jih dosegajo njihovi vrstniki v rednem programu osnovne šole. Ker individualiziran program vključuje tudi prilagoditve “navzgor”, je skrb, da učenec ne bi mogel razviti svojih močnih področij, odveč.

Učenci, ki so vključeni v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, se lahko vključujejo tudi v del rednega programa osnovne šole, pa tudi v tako imenovani razširjeni program, ki zajema podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, jutranje varstvo in druge vsebine razširjenega programa.

Posebnost prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom je tudi prilagojen predmetnik, ki poleg premetov iz obveznega programa, vsebuje specialno-pedagoška predmeta: računalniško opismenjevanje (za učence od 4. do 6. razreda) in socialno učenje (za učence od 1. do 6. razreda).

Kakšne so možnosti za nadaljevanje šolanja?
Naši učenci po končanem osnovnošolskem izobraževanju praviloma nadaljujejo srednješolsko izobraževanje po programu nižjega poklicnega izobraževanja. Če ga uspešno zaključijo, lahko šolanje nadaljujejo na katerikoli drugi srednji šoli.

Učenje matematičnih pojmov izkušenjsko, s pomočjo strategijeUčenje matematičnih pojmov izkušenjsko in s pomočjo strategije

 

Izdelovanje recikliranega papirja pri predmetu TIT 

 

Druženje in učenje skupaj z učenci iz rednega programa OŠ

 

 

 

Prenos in tisk zgibanke je možen preko povezave: http://osdl.splet.arnes.si/files/2021/03/Zgibanka-OPP-NIS.pdf

 

(Skupno 5.412 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost