Select Page

Izbirni predmeti v šolskemu letu 2022/2023

Vpis v 1. razred Nadarjeni učenci Poklicna orientacija Izbirni predmeti Dodatna strokovna pomoč Branje Dodatne vsebine

Splošne informacije o izbirnih predmetih

Predlagani izbirni predmeti za 7. razred

Obrazec IZBIRNIH predmetov za 7. razred


Italijanščina I

Nemščina I

Likovno snovanje I

Verstva in etika I

Vzgoja za medije: TV

Računalništvo: Urejanje besedil

Šport: Šport za sprostitev

Obdelava gradiv: Umetne mase

Filozofija za otroke: Kritično razmišljanje

Ansambelska igra

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED

Kmetijstvo

Nemščina

Italijanščina

Turistična vzgoja

 

Predlagani izbirni predmeti za 8. razred

Obrazec IZBIRNIH predmetov za 8. razred


Italijanščina II

Nemščina II

Likovno snovanje II

Verstva in etika II

Glasbeni projekt

Robotika v tehniki

 

Filozofija za otroke: Etično raziskovanje

Računalništvo: Multimedija

Kemija: Poskusi v kemiji

Izbrani šport:

Obdelava gradiv: Les

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED

Kmetijstvo

Nemščina

Italijanščina

Turistična vzgoja

 

Predlagani izbirni predmeti za 9. razred

Obrazec IZBIRNIH predmetov za 9. razred


Italijanščina III

Nemščina III

Likovno snovanje III

Filozofija za otroke: Jaz in drugi

Retorika

Glasbena dela

Računalništvo: Računalniška omrežja

Kemija: Poskusi v kemiji

Šport: Šport za zdravje

Obdelava gradiv: Les

Astronomija: Zvezde in vesolje

Verstva in etika III

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED

Kmetijstvo

Nemščina

Italijanščina

Turistična vzgoja

 

Izbirni predmeti 7. – 9. razred OPP NIS

Sodobno kmetijstvo

Računalništvo

Šport za zdravje

Načini prehranjevanja

Vsak učenec izbere en izbirni predmet. Svojo izbiro sporoči svoji razredničarki.

 

Splošne informacije o neobveznih izbirnih predmetih

Neobvezni izbirni predmeti

Obrazec NEOBVEZNIH IZBIRNIH predmetov


Kmetijstvo (7. – 9. razred)

Tuji jezik – angleščina (1. razred)

Tuji jezik – italijanščina
Računalništvo (4. – 6. razred)

Tehnika (4. – 6. razred)

Šport (4. – 6. razred)

Umetnost likovna umetnost (4. – 6. razred)

Umetnost – šolska produkcija (proslave) (4. – 6. razred)

Turistična vzgoja (7. – 9. razred)

 

 

(Skupno 4.177 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost