Skoči na glavno vsebino
Select Page

Rešujmo življenja

 

Projekt “Rešujmo življenja”

Odgovorni nosilec projekta: Vladimir Bačič – ravnatelj
Vodja projekta: Adela Lavrenčič – svetovalna delavka

Člani ožje skupine projekta:

 • Primož Zgonik – pomočnik ravnatelja
 • Kristina Valič – pomočnica ravnatelja
 • Katarina Dolgan – učiteljica razrednega pouka
 • Ksenija Benko – učiteljica razrednega pouka
 • Saša Kravos – učiteljica razrednega pouka
 • Anita Gaberšček – učiteljica razrednega pouka
 • Marjetica Stopar – učiteljica razrednega pouka
 • Izidora Černigoj – učiteljica razrednega pouka
 • Petra Terbižan Slejko – učiteljica razrednega pouka
 • Mara Obed – učiteljica razrednega pouka
 • Petra Premrl – defektologinja
 • Anuša Nešković – učiteljica v PB
 • Keti Bratina – vzgojiteljica
 • Damijana Dolenc – učiteljica slovenščine
 • Peter Čermelj – učitelj matematike
 • Nataša Bavčar – učiteljica matematike
 • Nataša Rupnik – učiteljica likovne vzgoje

Projekt, ki smo ga poimenovali Rešujmo življenja, smo deloma izvajali že v lanskem šolskem letu, v letošnjem šolskem letu pa smo ga vključili tudi v Letni delovni načrt šole in ga začeli sistematično izvajati.


Zakaj smo se odločili za ta projekt?

Življenje je, bi vsaj moralo biti, naša največja vrednota. Vsako, zlasti mlado življenje, ki ugasne na naših cestah, bi morali doživeti kot narodovo katastrofo in temu primerno reagirati. Vsak izmed nas se mora po svojih močeh vključiti v preprečevanje umiranja na cestah, sicer bomo še kar naprej prepuščali svoja življenja in življenja naših otrok, partnerjev, sorodnikov, prijateljev na milost in nemilost tistim, ki so prepričani, da zakoni in pravila v prometu in v življenju nasploh veljajo le za druge in da lahko neomejeno in nekaznovano vsakodnevno ogrožajo svoja življenja in življenja drugih. Slovenske šole se odločno premalo vključujejo v reševanje te problematike. Zato smo se na naši šoli odločili ustvariti ali izboljšati učno okolje, v katerem bomo kreativno in inovativno prispevali k ozaveščanju vseh udeležencev v prometu. Vsi pedagoški delavci naše šole so se brez pomisleka vključili v ta projekt, kar pomeni, da te vsebine aktivno vključujejo k uram pouka, ne da bi okrnili učne vsebine predmetov, ki jih poučujejo. Ozaveščanje učencev in preko njih širše javnosti o pomenu upoštevanja prometno varnostnih predpisov poteka seveda tudi v okviru vseh ostalih dejavnosti naše šole: kulturni, tehniški, naravoslovni športni dnevi, roditeljski sestanki, prireditve, dan šole itd.

Kakšen je naš CILJ?

Čim bolj aktivno vključevanje v prizadevanja, da bi zaustavili morijo na naših cestah tako,

 1. da bomo bolj aktivirali vse možne faktorje za varovanje udeležencev v prometu ( zlasti otrok),
 2. da bomo načrtno, sistematično, permanentno in interdisciplinarno izobraževali, predvsem pa vzgajali in ozaveščali učence – udeležence v prometu, da bodo v čim večji možni meri znali sami poskrbeti za svojo varnost in
 3. da bomo ozaveščali aktivne udeležence v prometu – voznike – in nanje vplivali, da ne bi kršili pravil oziroma, da bi dosledno upoštevali prometno varnostne predpise.

KOGA želimo vključiti v načrtovane aktivnosti?
– vse delavce šole,
– vse učence od 1. do 9. razreda,
– starše in stare starše,
– ustanove (Policija, Zdravstveni dom, Gasilsko društvo, Center za socialno delo, AMZS, avtošole, zavarovalnice, lastnike barov, gostiln, restavracij;
– Svet šole, Svet staršev, Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Krajevne skupnosti , sodišče;
– udeležence prometnih nesreč (žrtve, njihove sorodnike, povzročitelje);
– psihologe,
– prostovoljce,
– organizacije, društva in fundacije, ki se ukvarjajo s to problematiko;
– Zavod za šolstvo,
– Ministrstva (za šolstvo, promet, notranje zadeve),
– medije.

KDAJ in KJE načrtujemo izvajanje teh aktivnosti?
– razredne in druge ure pouka,
– tehniški, športni, kulturni… dnevi;
– šolska skupnost (šolski parlament),
– tabori (šole v naravi),
– knjižnice,
– interesne dejavnosti, krožki;
– športni klubi
– roditeljski sestanki,
– sestanki sveta staršev, šole, krajevnih skupnosti;
– občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– različne prireditve,
– dan šole,
– okrogle mize za širšo javnost.

KAKŠNE naj bodo te aktivnosti in KAKO jih izvajati?
– vodeni razgovori, razmišljanja, ozaveščanja otrok in odraslih;
– povezovanje starejših in mlajših učencev (učenci iz 8. in 9. razreda s prvošolci in drugošolci: varna pot v šolo, označevanje varnih poti, rutke za prvošolčke, kresničke, čelade, hoja po pločniku, čez prehod za pešce, izkušnje v prometu);
– poligon varne vožnje, ( policist Leon);
– pisanje spisov, pisem, reportaž… ;
– seminarske, raziskovalne naloge;
– šolsko glasilo, šolska publikacija, spletna stran;
– pisanje in podpisovanje zaobljub, izjav;
– plakati, zgibanke, šolska glasila, reklamni spoti;
– razgovori s poškodovanimi v prometnih nesrečah, z njihovimi svojci;
– mladinske delavnice – igre vlog;
– opravljanje izpitov iz CPP;
– ogledi dokumentarnih posnetkov;
– predstavitev merilnika teže/sile ob prometni nesreči;
– predstavitev uporabe simulatorjev “avtomobilski sedež”;
– predlog opravljanja družbeno koristnega dela;
– opravljanje kolesarskih izpitov s sodelovanjem staršev;
– predavanje za starše v krajevni skupnosti;
– obiski ustanov za rehabilitacijo poškodovanih v prometnih nesrečah, organiziranje dneva varnosti;
– proučitev in predstavitev vzrokov prometnih nesreč;
– povezovanje z drugimi šolami in spodbujanje širše javnosti k iskanju rešitev.

 

(Skupno 279 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost