Skoči na glavno vsebino
Select Page

Prejeli smo priznanje Blaža Kumerdeja!

V ponedeljek, 20. 5. 2024, je naši šoli Zavod RS za šolstvo podelil priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z njihovim zavodom. Priznanje Blaža Kumerdeja je najpomembnejše priznanje v državi za dosežke na področju vzgoje in izobraževanja. Upravičeno smo vsi ponosni na dosežek naše šole, saj smo vsi na nek način k njemu prispevali.

In kdo je bil Blaž Kumerdej, po katerem se imenuje priznanje?

Blaž Kumerdej (1738 – 1805) je imel izjemno pomembno vlogo za razvoj šol in šolskega sistema na Slovenskem, saj si je prizadeval za dvig splošne izobrazbe na Slovenskem in s tem tudi izpričal svojo visoko narodno zavest. Poleg tega je bil prvi, ki se je v našem, slovenskem prostoru zavedal pomena izobraževanja učiteljev in to izobraževanje tudi izvajal v praksi pač v skladu s potrebami in usmeritvami pedagoške stroke tistega časa.( npr.: učenci naj znanja ne le reproducirajo, pač pa ga naj tudi razumejo!). Več o Blažu Kumerdeju na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Predstavniki učiteljev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, Mariza Skvarč (predstojnica ZRSŠ OE Nova Gorica) in ravnateljica Irena Kodele Krašna (fotografija iz arhiva ZRSŠ)

V nadaljevanju objavljamo utemeljitev priznanja.

Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno – izobraževalno prakso v partnerskem  sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo prejme

OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA.

 

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina že vrsto let uspešno sodeluje z območno enoto Zavoda RS za šolstvo Nova Gorica pri razvijanju in implementiranju inovativnih pristopov v vzgojno -izobraževalni proces, pri preizkušanju novih rešitev in mreženju izkušenj z ostalimi šolami v okviru območne enote in širše.

V obdobju 2018 – 2022 je šola sodelovala v razvojnih projektih Zavoda RS za šolstvo kot razvojna šola v projektu NA-MA POTI – Naravoslovna in matematična pismenost in kot implementacijska šola v projektu POGUM – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. Ravnateljica in člani timov so se vključevali tudi v delo krovnih organov projektov ter lastne izkušnje in praktične primere predstavljali na izobraževanjih in mreženjih med šolami v projektu.

S sodelovanjem v projektu POGUM so na šoli vpeljevali razvijanje kompetence podjetnosti pri učencih po celotni vertikali in svoje izkušnje mrežili na regijskih srečanjih z ostalimi šolami iz OE Nova Gorica. Prav tako so redno sodelovali na kolegialnih hospitacijah, ki so jih izvajale razvojne šole v projektu POGUM.

Osnovna šola Danila Lokarja si že vrsto let prizadeva za vpeljevanje formativnega spremljanja v pouk. Sodelovala je v razvojnih nalogah in projektih Uvajanje formativnega spremljanja v podporo učenju vsakega učenca in Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. Vpeljevanje formativnega spremljanja v šoli nadaljujejo in nadgrajujejo tudi v razvojni nalogi Vključujoča šola – vključujoči fizični prostor. V razvojni nalogi Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje je šola vidno izstopala med ostalimi vključenimi šolami z OE Nova Gorica, za katere je pripravila kolegialne hospitacije.

Vključeni so bili tudi v mednarodni projekt Z razvijanjem vKLJUČujoče poučevalne prakse do učinkovitega učnega okolja.

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina je bila pilotna šola v projektu Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. Ravnateljica Irena Kodele Krašna je osnovnošolskim ravnateljem iz OE Nova Gorica in ravnateljem slovenskih šol v Italiji predstavila izkušnje in pot, ki jo je šola prehodila v prizadevanjih za vzpostavitev kakovostnega ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. 

Z vključitvijo v poskus Uvajanje posodobljenega koncepta prepoznavanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi si šola prizadeva za vzpostavitev učnega okolja, ki potencialno nadarjenim in nadarjenim učencem omogoča optimalen osebni razvoj in napredek ter razvija in preizkuša didaktične pristope pri delu z njimi. Učence dejavno vključujejo v oblikovanje individualiziranih programov za razvijanje veščin in poglobljenih procesnih znanj.

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina sodeluje tudi v nalogi Mreženje šol za kakovost in sodeluje z analitičnim središčem na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Ravnateljica Irena Kodele Krašna s svojo razvojno naravnanostjo in kakovostnim pedagoškim vodenjem uspešno motivira strokovne delavce za vpeljevanje sprememb in ustvarjanje učeče se skupnosti na šoli. Redno spremlja, usmerja in podpira projektne time, se vključuje v ključne aktivnosti timov ter spodbuja širjenje pristopov, ki jih razvijajo, na celoten kolektiv. 

Člani kolektiva Osnovne šole Danila Lokarja z ravnateljico Ireno Kodele Krašna so dragoceni sodelavci Zavoda RS za šolstvo v razvojnih nalogah in projektih. Za svoje delo, ustvarjalnost in prispevek k razvoju pedagoške stroke v ožji in širši strokovni javnosti prejmejo priznanje Blaža Kumerdeja.

Obisk narodnega muzeja Slovenije

Učenci 5. razredov smo v sredo, 15. 5. 2024, imeli tehnični dan. Odpravili smo se v Ljubljano in dopoldne preživeli v Narodnem muzeju Slovenije.  Ob prihodu smo dobili učne liste, ki smo jih samostojno reševali. Sami smo iskali odgovore s pomočjo  razstavljenih predmetov in njihovih razlag. Spoznali smo, da muzej stoji že več kot 200 let. Osvežili smo naše znanje in ponovili zgodovinska časovna obdobja. Muzej je poln tudi najdb iz kolišč, ki prikazujejo način bivanja na Ljubljanskem barju. Videli smo več metrov dolg deblak, s katerim so se prevažali. Zanimivi so bili inštrumenti, s katerimi so si krajšali čas ter orodja in orožja, ki so jih uporabljali. Spoznali smo drugačen način kupovanja dobrin. Z veliko barantanja nam je uspelo baker prodati in v zameno dobiti amulet ter kos usnja. Razstavljena je tudi  situla z Vač, ki ima na zunanji strani zanimive motive v treh pasovih. Raziskali smo pomen le-teh. V muzeju je razstavljenih tudi veliko glinenih posod. Prav iz te surovine pa smo imeli tudi mi priložnost izdelati kalup, v katerega smo vlili mavec. Tako smo si izdelali svojo sekiro.  Predstavljena je tudi Emona in Rimljani iz časa cesarja Trajana, vitezi in viteški meči. Za konec smo videli še čisto pravo mumijo. Ob vrnitvi v šolo smo učne liste pregledali ter ovrednotili svoje delo. Gospa Ksenija nam je predstavila knjigo Vesne Kamin Kajfež in Tomislava Kajfeža, Jure in mumija, ter si ogledali fotografije sarkofagov, ki so postavljeni na pokopališču v Vipavi.

Vtisi petošolcev iz tehničnega dne:

V muzeju je bilo zelo zanimivo. Veliko smo izvedeli o zgodovini. Všeč mi je bila mumija. Kiparili smo in si izdelali sekirico. Reševali smo liste, ki so bili zelo zanimivi in poučni.

Polona in Beti

 

V muzeju smo si ogledali predmete iz časa Rimljanov in koliščarjev. Bilo je zelo zanimivo, saj so nas predmeti popeljali skozi zgodovino.

Megi, Ajda in Hana

 

Naučil sem se, da so se v preteklosti preživljali s surovinami, ki jim jih je ponudila narava. Zanimivi so mi bili meči vitezov, saj so imeli na njih amulete.

Denial

 

V muzeju smo veliko ustvarjali in se naučili veliko novega. Videli smo mumijo in se skozi vsako obdobje poglobili. Izdelali smo majhno rezilo. Všeč mi je bila tudi vaška situla, ki je z Vač. Deblak ali drevak ni manjkal, dolg je  9 m. V muzeju je tudi najstarejše glasbilo, ki je izdelano iz kosti jamskega medveda. Izvedel sem, da je neandertalec eden izmed naših prednikov. V muzeju mi je bilo zelo všeč in bi  z veseljem šel še enkrat.

Luka

 

Meni je bila všeč mumija. Naučil sem se, da je Anton Lavrin pripeljal v Slovenijo staro egipčansko mumijo.

Edvin

 

V muzeju sem se naučil, kako so lovili hrano. Všeč mi je bilo,  kadar smo delali sekire in gledali mumijo.

Elijon

Praznovali smo dan šole

V soboto, 18. maja, smo na Osnovni šoli Danila Lokarja nadomeščali 9. februar.  Pripravili smo poseben dan za učence, starše in učitelje. Vreme nam je bilo naklonjeno. Obeležili smo dan šole s pohodom, saj je nedolgo nazaj minila obletnica rojstva pisatelja in zdravnika, znanega Ajdovca, po katerem se imenuje naša šola, Danila Lokarja.

Po jutranjem pozdravu naše gospe ravnateljice na dvorišču šole in po slastnih krofih ter napitkih smo se učitelji in starši skupaj z učenci podali na dve zanimivi poti. V športni opremi in z veselim pričakovanjem na obrazu smo se odpravili v dve smeri – na pot preko Školja proti Izviru Hublja oz. proti ranču, mimo bajerja na Lokavščku, kjer smo pot nadaljevali proti Lokavcu. Nekateri so pot tudi pretekli.

Najbolje se je med tekači odrezal Lukas Bovcon iz  8.c, medtem ko je s progo najhitreje med tekačicami opravila Elona Krasniqi iz 6. b.

Obe poti sta imeli več kontrolnih točk, kjer so pohodnike oz. tekače na poti usmerjali učitelji in drugi strokovni delavci.

V virih je navedeno, da je pisatelj Danilo Lokar svoje korake večkrat usmeril ravno po teh poteh in v mislih že ustvarjal.

Na vrtu naše podružnične šole v Lokavcu smo se spet zbrali vsi skupaj, se malce ustavili, poklepetali, se osvežili s sadjem, pecivom  in limonado, tako da je bila pot nazaj do matične šole prijetnejša. Kmalu smo se skupaj vrnili v Ajdovščino k šoli, kjer pa je vse udeležence pričakal še sladoled. 

Z učenci in starši smo si podelili mnenja, da je bil za nami prijeten dan. Poseben odtenek je dodalo druženje, dobra volja in skupno preživljanje časa v naravi, ki je ob reki Hubelj in Lokavščku res zelo lepa in sproščujoča.

Nismo mogli mimo zavedanja, da je zagotovo vse to prijetno okolje občudoval tudi pisatelj Danilo Lokar in s svojimi zmožnostmi oblikovati lepo besedo, zapisati zanimivo zgodbo mu je to uspelo preliti na papir in podeliti z vsemi nami.

Zahvaljujemo se vsem staršem, ki so se pridružili praznovanju naše šole, hvala vsem za donacijo v šolski sklad, učiteljem, ki so pomagali pripraviti zanimiv dan za vse nas in tudi donatorjem – podjetjem Mlinotest, Fructal in Incom Leone za vse sladkosti, ki so nam polepšale praznični dan.

Še nekaj utrinkov naših učencev:

Bilo je zanimivo in hkrati zabavno. Izbrala sem daljšo pot in bilo je lepo, saj sem hodila s prijateljico. Lahko so prišli tudi starši. V Lokavcu je bila tudi »okrepčevalnica«, kjer smo se vsi družili.

Mia, 7.c

Bilo je zelo zanimivo, dobra postrežba, zanimiva pot. Vesela sem, da sem se vpisala, saj sem hodila po poti, na kateri nisem bila nikoli prej.

Urša, 7.c

Sobotni dan šole mi je polepšal dopoldne, ki bi ga sicer preživel za zvezkom. Dan je še polepšalo vreme in čas, ki sem ga preživel s prijatelji.

Oliver, 8.b

26. Viški likovni salonček

Na Osnovni šoli Vič v Ljubljani je letos potekal mednarodni likovni natečaj 26. Viški likovni salonček, na katerem so sodelovali učenci in mentorji iz sedmih držav. V torek, 14. maja, je žirija na OŠ Vič na slavnostni otvoritvi razstave podelila nagrade. Med nagrajenimi deli so bila dela tudi učencev naše šole.

Luka Pregelj iz 5. a je prejel ZLATO PRIZNANJE (mentorici: Ksenija Benko, Dominika Skapin).

Kristjan Urbas iz 1. L je prejel SREBRNO PRIZNANJE (mentorica: Petra Terbižan Slejko).

Zala Prosen iz 7. b je prejela SREBRNO PRIZNANJE (mentorica: Nataša Rupnik).

Vsem nagrajencem iskrene čestitke.

Kuharska delavnica na dvorcu Zemono

V četrtek, 16. maja 2024, smo se v okviru sodelovanja v projektu EKO OKUSI SLOVENIJE udeležili kuharske delavnice »Kuham EKO s chefom Tomažem Kavčičem«.

V kuhinji na dvorcu Zemono smo se preizkusili v  pripravili vipavske jote na čisto drugačen način. Pri kuhi smo uporabili le domače lokalne sestavine. 

Zahvaljujemo se Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina in chefu Tomažu Kavčiču iz podjetja Okusi d.o.o., ki so nam omogočili ta nepozaben dogodek.

Tabor za motivirane učence

Tudi letošnje šolsko leto smo na šoli organizirali jesenski in spomladanski tabor za motivirane učence ter tiste, ki si želijo več. Učencem smo ponudili pestro paleto dejavnosti, prilagojenih njihovim potrebam in željam. Naš cilj je omogočiti učencem razvoj talentov, pridobivanje novih izkušenj in spoznanj ter vzpostavljanje prijateljskih vezi.

Udeleženci tabora so se lahko preizkusili v številnih dejavnostih, ki so spodbujale ustvarjalnost, raziskovalno in timsko delo, reševanje avtentičnih problemov, ročne spretnosti in še več. Pri pripravi in izvajanju delavnic smo sodelovali tudi z zunanjimi strokovnjaki, zato se še enkrat iskreno zahvaljujemo vsem za njihovo pripravljenost in sodelovanje.

Vzdušje na taboru je bilo polno navdušenja, sodelovanja in pozitivne energije.

Učenci so delili povratne informacije s spomladanskega tabora in povedali želje za prihodnje šolsko leto:

Bilo je zabavno in poučno. Naučil sem se programiranja v Minecraftu in zanimive stvari o narečjih. Za naslednjič bi rad šahovsko delavnico. (Timotej)

Na taboru mi je bilo zelo všeč, saj sem dobila dve novi prijateljici. Zelo sem uživala v naravoslovnem lovu na zaklad. Tam sem morala uporabiti znanje iz naravoslovja. Na eni delavnici sem se naučila dešifriranja narečja. (Tinkara).

 Bilo je zelo zanimivo in zabavno. Naučil sem se dešifriranja različnih kod. Nisem si mislil, da bo tako dobro. (Luka)

Bilo je lepo. Naučila sem se, da se je treba vedno potruditi, da ti uspe nekaj novega. Naslednjič si želim malo več ročnih del ter kakšnih pohodov. (Anika)

Delavnice si bile zanimive in zabavne. Na stripovski delavnici sem uporabila znanje risanja. Najboljša mi je bila cvetlična ustvarjalnica. Naslednje leto si želim kuharske delavnice. (Aldijana)

Bilo mi je fajn, saj sem se lepo povezala s svojimi vrstniki in sklenila nova prijateljstva. Delavnice so bile zelo zanimive in zabavne. Na delavnicah sem se naučila veliko novega o čustvih in kako zabavno je lahko programiranje v Minecraftu.  (Gabrijela)

Tabor je bil zabaven, poučen, vznemirljivo doživetje. Najboljši del – druženje. Na delavnicah sem uporabil znanja programiranja, tehnike, matematike in komunikacije. Naučil sem se veliko novega o šifriranju in dešifriranju. Naslednjič predlagam več možnosti za zabaven večer. (Jakob)

Tabor je bil zelo zabaven. Najbolj si bom zapomnila petkov zabavni večer. Delavnice so mi bile tudi zelo všeč, predvsem naravoslovni lov na zaklad. Tam sem uporabila znanja iz naravoslovja. Na delavnici angleščine sem spoznala par novih besed. Naslednjič bi lahko imeli tudi delavnico povezano s športom. (Aida)

 

Bilo je zelo fajn. Prijetno sem bila presenečena nad delavnicami. Vsak je dobil nekaj. Na taboru sem uporabila znanje pisanja, pa tudi ustvarjalnost in veščine sodelovanja. Naučila sem se, da je treba sodelovati z ljudmi, ki jih ne poznaš, s katerimi se potem lahko spoprijateljiš. Všeč mi je bilo, ker smo imeli tudi več prostega časa. Na naslednjem taboru bi lahko bil še kakšen lov na zaklad.  (Ota)

Veselimo se novih priložnosti za skupno raziskovanje, učenje in ustvarjanje.

Učenci in svetovalni delavki

ZAKLJUČNA PREDSTAVA OTROŠKEGA GLEDALIŠČA

Ob zaključku interesne dejavnosti otroško gledališče smo se učencem podaljšanega bivanja predstavili s prirejeno zgodbico Zrcalce, avtorja Grigorja Viteza. 

Vsem gledalcem se zahvaljujemo za ogled vseh naših letošnjih predstav. Želimo vam lep zaključek šolskega leta!

Člani otroškega gledališča in mentorica Emelina Vidrih

KONCERT TROBIL

KONCERT TROBIL 

V ponedeljek, 13. 5. 2024, smo učenci 4.r obiskali  glasbeno šolo Vinka Vodopivca. Skozi koncert so nam bili predstavljeni inštrumenti, solist in delo dirigenta.

Vtisi četrtošolcev o koncertu trobil

Na današnjem koncertu nama je bila najbolj všeč zadnja skladba Eye of the tiger, ki sva jo poznali že od prej. Všeč nama je bilo tudi, da so jo na koncu še enkrat ponovili in smo jo spremljali s ploskanjem.

Orkester se je zelo potrudil. Igrali so usklajeno in ritmično. Izgledalo je, da uživajo tudi oni, da igrajo s srcem. Videlo se je, da so v svoje delo vložili veliko truda, saj je bilo vse zelo povezano.

Na koncertu sva izvedeli tudi nekaj novega in to je, da tubi rečejo tudi evfonij. Zelo radi bi poskusili zaigrati nanj. Zanimivo bi bilo ugotoviti, kako nanj zaigraš različne tone.

Tinkara in Lonneke

Skladba Eye of the tiger je bila super. Poznava jo že dolgo. Zelo lepo so jo zaigrali. Rada imava pop skladbe.

Me koncertom sva se počutila zabavno. Skladbe so bile zaigrane v ritmu. Ritem je bil zaradi bobnov prav čutiti. Vse je zvenelo zelo lepo.

Od instrumentov nama je bila najbolj zanimiva pozavna. Nanjo igrajo kar brez ventilov. Izvedela sva, da v trobila prdimo, a kljub temu naju zanima, kako nastane zvok in ali na zvok vpliva velikost trobil.

Nik in Ian

Na koncertu nam je bilo zelo lepo. Prepoznali smo skladbe Eye of the tiger, Pirats of the Carribean in La cucaracha. Skladbe so bile zabavne in glasne. Ob poslušanju smo se počutili veselo. Če si se prijel za stol, si čutil vibriranje ritma.

Od inštrumentov so nam bili najbolj všeč tuba, ki je največja in najglasnejša in rog, v katerega so trobili poštarji, ko so hoteli povedati novice. Nismo vedeli, da lahko višine tonov nadziraš z ustnicami.

Radi bi izvedeli še, kako dolgo je vsako trobilo, koliko časa potrebujejo za izdelavo posameznega trobila in iz česa sploh so.

Oskar, Nik in Lemi

Na današnjem koncertu mi je bila ful dobra Eye of the tiger. Najraje bi ob njej kar zaplesal. Igranje orkestra mi je bilo res všeč. Bilo je ritmično. Vesel sem bil, da sem poznal veliko pesmi. Od inštrumentov mi je bila najbolj zanimiva basovska tuba, saj je bila skoraj tako velika kot jaz (malo več kot polovica mojega telesa). Naučil sem se, kako prdeti z usti, da trobilo zaigra. Zanima me, če bi mi uspelo.

Meldin

Všeč mi je bil, da so bila na koncertu predstavljena vsa trobila, vsako posebej. Všeč so mi bile vse skladbe, še najbolj pa druga, Te deum. Zvok tube in roga sta zelo prijetna, globoka, a nežna. Igranje orkestra je bilo uglašeno. Ob poslušanju me je zajel prijeten občutek miru. Vsi nastopajoči so zveneli kot eno.

Ker igram na violončelo, bi rada vedela, ali imajo trobila kaj skupnega z godali, iz katerih kovin jih izdelujejo in kako so se razvijala skozi zgodovino.

Živa

Še nikoli nisva poslušali tako zanimivega koncerta. Všeč nama je bilo, da so ob vsaki skladbo predstavili instrumente. Skladbe so zvenelo kot, da bi bili v magični deželi. Toni so se ves čas prepletali. Ob poslušanju skladb sva dobili veliko idej za risanje. Presenečeni sva bili, ko sva izvedeli, da če bi odvili cev roga, bi bila dolga 7 m ter, da z usti spreminjaš glas. Zanima naju, kako naredijo rog, kako zavijejo cev.

Jona in Eliza

Danes nama je bila na koncertu najbolj všeč skladba Game of thrones. Res je bila dobra. Čestitke tudi solistu, ki je svojo skladbo zaigral zelo pogumno. Ob poslušanju orkestra sva se počutili zelo dobro. Najbolj zanimiv instrument nama je bila tuba. Ima zelo zanimiv zvok. Všeč nama je bilo, da sva o instrumentih izvedeli veliko novega.

Neža in Ema

Koncert nama je bil všeč, ker so igrali lepe skladbe. Najbolj nama je bila všeč Eye of the tiger, to so nam tudi dvakrat zaigrali. Zanimiv nam  je način igranja na trobil, poskušala sva prdeti z usti. Izvedela sva, da so trobila lahko zelo dolga.

Enej  in Tjaž

Ogled hidroelektrarne na Hublju

V torek, 14. 5. 2024, smo si 6., 8. in 9. E odšli ogledat hidroelektrarno na Hublju. Prijazna delavca sta nam pokazala star cevovod in nato dva generatorja s skupno močjo 2850 kVA. Povedala sta nam, da v elektrarni proizvedejo dovolj elektrike za oskrbo celega mesta (samo hiše, brez industrijskih obratov).

Za konec smo si odšli ogledat še ostanke prve hidroelektrarne v Ajdovščini in se nato vrnili v šolo.

Dan šole, 18. 5. 2024

Spoštovani starši.

Kot ste že bili obveščeni, bo sobota, 18. 5. 2024, delovna sobota. Na ta dan bomo izvedli dan šole, ki bo športno obarvan. V primeru napovedi slabega vremena boste starši naknadno obveščeni o alternativni izvedbi dneva šole.

Učenci in ostali družinski člani ste vabljeni na pohod, ki bo potekal od matične šole, mimo podružnice Lokavec nazaj pred matično šolo v Ajdovščino.

Zbiranje učencev in ostalih družinskih članov bo od 8.30 dalje pred matično šolo v Ajdovščini. Začetek pohoda za daljšo pot bo ob 8.45, za krajšo pot pa ob 9.00. Predviden zaključek dogodka je najkasneje do 12.15. Prosimo vas, da poskrbite za ustrezno zaščito pred soncem in klopi.

Izbrali boste lahko dve poti.

1. KRAJŠA POT: matična šola – mimo bazena – makadamska pot do ranča – čez bajer na Lokavščku – čez polje – podružnična šola v Lokavcu – za trgovino Fama – po pločniku do Ajdovščine – most čez Lokavšček – makadamska pot – matična šola.

POVEZAVA DO IZRISA KRAJŠE POTI: https://www.komoot.com/tour/1572046289?share_token=aW89FRHUTS7nR8WsCNGDe9srhewfx8bICct7irXo4PSp7RaqWb&ref=wtd

2. DALJŠA POT: matična šola – čez travnik za šolo – učna pot – izvir Hublja za Školom do bajerja na Lokavščku – čez bajer na Lokavščku – čez polje – podružnična šola v Lokavcu – za trgovino Fama – po pločniku do Ajdovščine – most čez Lokavšček – makadamska pot – matična šola.

Če bi se na daljši progi radi preizkusili v teku, se primerno obujte in oblecite, mi pa vam bomo z veseljem izmerili čas, ki ga boste potrebovali do cilja.

POVEZAVA DO IZRISA DALJŠE POTI: https://www.komoot.com/tour/1572057239?share_token=apSYUDfc9sY5Wcv6lP7b63PWZVHWt5tUD7nbRmPbsLHTyQRk4h&ref=wtd

Učenci razredne stopnje se na izbrano pot podajo v spremstvu staršev ali učiteljev, če v šolo pridejo sami.

Učenci predmetne stopnje pa lahko gredo na izbrano pot v spremstvu staršev ali sami. Učitelji spremljevalci bodo na pohodu med udeleženci pohoda ter na kontrolnih točkah.

Izbiro poti in način udeležbe otroka označite najkasneje do srede, 15. 5. 2024, do 12.00 za vsakega otroka posebej na spletni povezavi: https://1ka.arnes.si/a/a2dbe99d

Na obeh poteh bodo na posameznih kontrolnih točkah učitelji, ki bodo skrbeli, da ne zaidete s poti. Okrepčilo bo pred matično šolo in pred podružnično šolo v Lokavcu.

Na okrepčevalnicah bodo tudi skrinjice, kamor boste lahko darovali prostovoljne prispevke za šolski sklad. Prostovoljni prispevek pa lahko nakažete tudi preko QR kode, katero vam prilagamo v priponki.

Prihod v šolo bo za učence, ki bodo prišli s šolskim avtobusom, po ustaljenem voznem redu. Odhod avtobusov za domov bo v vse smeri ob 12.30. Vsi učenci bodo v šoli dobili malico (dodatno pijačo naj imajo s seboj), kosila pa ta dan ne bo.

Vsa morebitna vprašanja lahko zastavite na elektronski naslov: emelina.vidrih@os-ajdovscina.si.

Lepo vas pozdravljamo in se že veselimo sobotnega druženja.

Irena Kodele Krašna in Upravni odbor šolskega sklada

Dostopnost