Select Page

Verstva in etika

Predmet je trileten, vendar ga lahko učenci obiskujejo tudi eno leto ali dve leti.

Obvezni izbirni predmet VERSTVA IN ETIKA nudi učencem možnost, da razširijo/dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih. Predmet je namenjen tako učencem, ki imajo doma (krščansko) religiozno vzgojo in obiskujejo verouk, kot pripadnikom drugih religij in tistim brez domače religiozne

Učenci bodo:

odkrili pestrost religij v Sloveniji in po svetu,
razvijali sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in biti pripravljen sporazumno reševati konflikte,
razvijali nagnjenja in sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svoji identiteti, svojih ciljih, (z)možnostih in mejah,
razvijali zmožnosti za etično presojo,
spoznali vlogo verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej krščanstva pri razvoju evropske kulture in oblikovanju slovenskega naroda,
prebudili lastno radovednost za religije.

Program predmeta sestavljajo naslednje vsebine:

verstva sveta – svetovi verstev,
krščanstvo,
islam,
budizem,
vzori in vzorniki,
nova religiozna gibanja
reševanje nasprotij, dogovarjanje in/ali nasilje.

(Skupno 154 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost