Športni dan po moje

Z učenkami in učenci 6., 7., 8. in 9. razreda smo v času zadnjega šolanja na daljavo izvedli športni dan z naslovom Športni dan po moje. Namen je bil, da so učenci čim večji del dneva športno aktivni in se pri tem zabavajo. Njihov dan se je začel z zdravim zajtrkom, ki so si ga pripravili po svojih željah, nadaljevali pa smo s skupno jutranjo telovadbo preko aplikacije Zoom. Tu so učenci prejeli še zadnja navodila in odgovore na morebitna vprašanja. Od tu naprej so si dan lahko organizirali po svoje. Nekateri so si izbrali le eno aktivnost, ki so jo izvajali več časa, drugi pa so si dan zapolnili z različnimi dejavnostmi. Iz spletne učilnice smo izbrali nekaj njihovih utrinkov in nastal je spodnji video, ki predstavlja, kaj vse so učenci v tem dnevu počeli. Vabljeni k ogledu.

 

Kaj smemo v ekoturizmu in česa ne

Zaključek projekta Erasmus + EcoStep in Europe

Od leta 2018 je OŠ Danila Lokarja Ajdovščina sodelovala v evropskem projektu programa Erasmus + z naslovom EcoStep in Europe s partnerskimi šolami iz Litve, Romunije, Portugalske in Hrvaške. V tem času so tri izmenjave potekale v živo, učenci so obiskali Romunijo in Hrvaško, v maju 2019 smo  na OŠ Danila Lokarja v Ajdovščini gostili skoraj šestdeset učencev in mentorjev partnerskih šol. Zaradi epidemije koronavirusa  sta izmenjavi na Portugalskem in v Litvi potekali virtualno. Učenci so deželi spoznavali preko računalnika, z videoposnetki in delom v mešanih skupinah v aplikacijah Zoom in Teams. Vse izmenjave so potekale v angleškem jeziku.

V času, ko smo gostili učence in mentorje partnerskih šol, je potekalo več delavnic, kjer so učenci v mešanih skupinah razmišljali in razvijali vizije o ekoturizmu. Med eno od takih mešanih delavnic so nastali plakati, ki so služili kot osnutek knjigi Kaj smemo v ekoturizmu in česa ne. Knjiga, pisana v slovenskem in angleškem jeziku. Ugotovili smo, da je pri razvoju te panoge izrednega pomena bonton, ki se odraža na obnašanju posameznika v prostoru. Ekoturist je tisti, ki pri potovanju odgovorno varuje naravno in kulturno dediščino ter spodbuja gospodarski razvoj lokalnih skupnosti.

Knjižica, ki je izšla v nakladi 70 izvodov, naj bo širši javnosti v pomoč ali izhodišče pri obravnavi tem, povezanih  z ekologijo in turizmom. Podarili smo jo vsem nekdanjim in sedanjim učencem, ki so v projektu aktivno sodelovali, mentorjem in vodjem delavnic ob izmenjavi, koordinatorjem partnerskih šol, šolskim knjižnicam v naši občini in OŠ Draga Bajca Vipava, NUK-u, Lavričevi knjižnici Ajdovščina, Knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica ter Knjižnici Srečka Vilharja Koper, zunanjim sodelavcem in inštitucijam. En izvod smo poslali Uradu župana občine Ajdovščina, ki je s svojim sprejemom, na katerem je spregovoril o butičnem turizmu, navdušil udeležence izmenjave v Ajdovščini.

Zapisali:
Izidora Černigoj in
Nataša Markič

Izbrana pot

Izbrana pot je knjižni prvenec devetošolk Neje Pisk in Iris Leben.

Na 110 straneh najdemo dve napeti detektivsko fantazijski zgodbi, v katerih bralec glavne junake spremlja na nevarni, a za druge odrešilni poti.

Knjiga bo izšla na svetovni dan knjige,  23. aprila 2021.

Neja Pisk: Laboratorij

Nika živi v mestu, kjer v zadnjem času nekdo krade otroke in jih odpelje neznano kam. Njihove družine se od žalosti zaprejo v hišo in se skrivajo pred drugimi. Ko glavna junakinja neko popoldne pride domov in na mizi zagleda pismo, se ji cel svet obrne na glavo …

Iris Leban: Otihela

Tri sestre živijo v gradu popolnoma običajno življenje, ko jih preseneti nenapovedan obisk. Svet je mnogo bolj skrivnosten, kot se zdi na prvi pogled. Na dan bodo prišle družinske tragedije in prihajalo bo do sporov. Bo sestram kljub vsemu uspelo stopiti skupaj, uničiti zlo in uresničiti prerokbo?

Cena: 15 EUR
Naročila zbiramo na: https://forms.gle/zQsJZDwfzJ7ZtQ2c9

S 12. 4. 2021 bodo spet imeli vsi učenci pouk v šoli

Z veseljem sporočamo, da bo od ponedeljka, 12. 4. 2021, dalje spet potekal pouk v šoli za vse učence.

Vsa pravila in navodila ostajajo enaka, kot so bila v konec marca pred zaprtjem šol.

Ostanite zdravi in se vidimo v ponedeljek!

Irena Kodele Krašna, ravnateljica

Rastem s knjigo 2020/2021

Kako dolg je čas

Nacionalni projekt Rastem s knjigo se je v tem šolskem letu uradno pričel 4. 1. 2021. Letošnji projekt se je zaradi epidemioloških razmer v državi, zaradi covid-19, na naši šoli izpeljal virtualno.

Srečanje je vodila šolska knjižničarka, koordinatorica projekta na šoli, ki je v kratkem uvodu pozdravila vse prisotne in namenila nekaj besed o pomenu omenjenega projekta. Učenci 7. a ter učenke 7. OPP NIS so prisluhnili gospe Škvarč, bibliotekarki iz Lavričeve knjižnice, v četrtek, 18. 1. 2021, 3. šolsko uro, učenci 7. b in 7. c pa istega dne 5. šolsko uro.

Ga. Nika Škvarč je izredno simpatično predstavila zgodovino naše splošne knjižnice, njene posamezne oddelke in lokacije, domoznanstvo ter za učence pripravila navodila za iskanje in naročanje gradiv po COBISSU. Slednje smo z njenim dovoljenjem naknadno objavili tudi v spletni učilnici za knjižnico. Ob zaključku virtualnega srečanja so učenci v dar prejeli letošnjo knjigo Kako dolg je čas.

V prvem tednu po zimskih počitnicah je sledila nadgradnja projekta. V medpredmetni povezavi med šolsko knjižnico in likovno umetnostjo so sedmošolci prisluhnili šolski knjižničarki ob predstavitvi avtorja knjige Kako dolg je čas Mateja Dolenca s priročno razstavo njegovih knjig, ki jih ima šolska knjižica.

Sedmošolci so pisatelja spoznali skozi kratke ilustrativne odlomke njegovih del.

Nadaljevanje ure je prevzela likovna pedagoginja, učenci so likovno poustvarjali ob ilustracijah Ane Maraž. Prav njene ilustracije so dale pečat vizualni podobi letošnje knjige, ki jo je JAK RS izbral za obdaritev sedmošolcev. Podarjeno knjigo lahko sedmošolci preberejo v prostem času, za bralno značko ali za domače branje po izbiri. En izvod omenjene knjige je v dar prejela tudi šolska knjižnica. Knjiga Kako dolg je čas je bila razstavljena tudi med knjižnimi novostmi.

Od 1. do 9. 4. 2021 bo za učence rednega programa potekal pouk na daljavo

Spoštovani starši!

Po zagotovilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo potekal pouk na daljavo od četrtka, 1. 4., do vključno petka, 9. 4. 2021. Učenci bodo danes in jutri prejeli podrobnejša navodila o izvedbi pouka in dnevov dejavnosti za to obdobje. Za učence OPP NIS bo pouk potekal v šoli.

Nujno varstvo

Nujno varstvo bo organizirano za tiste učence od 1. do 3. razreda, katerih sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ali v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložite ustrezno potrdilo delodajalca, ki dokazuje zaposlitev v kritični infrastrukturi (obrazec: POTRDILO DELODAJALCA).

Nujno varstvo bo organizirano na matični šoli. Prijave za nujno varstvo sprejemamo DANES DO 14. URE preko spletnega vprašalnika: PRIJAVA

Prehrana

Za učence od 1. do 3. razreda, ki bodo vključeni v nujno varstvo, bomo zagotovili šolsko prehrano (malico in kosilo).

Učencem, ki imajo subvencionirano šolsko kosilo, bodo tudi v tem aprilskem obdobju pouka na daljavo imeli možnost brezplačnega toplega obroka. Starši otrok, ki so upravičeni do tega obroka, ste navodila za prijavo že prejeli na vaš elektronski naslov. Obrok bodo učenci ali njihovi starši lahko prevzeli ob glavnem vhodu v šolo vsak delovnik ob 12.30.

Prijave na brezplačni topli obrok sprejemamo DANES DO VEČERA.

Pouk na daljavo bomo organizirali na tak način, da učenci ne bodo potrebovali dodatnih računalnikov, ampak bodo lahko sledili pouku tudi preko telefona.

Iskreno vam želimo lepe in mirne praznike ter veliko zdravja.

V upanju, da se pouk v šoli nadaljuje že čez slaba dva tedna, vas lepo pozdravljam!

Irena Kodele Krašna, ravnateljica

Za učence oddelka 7. a se priporoča karantena

Spoštovani!

Obveščam vas, da se za učence in učenke 7. a oddelka priporoča karantena do 31. 3. 2021. Za ta oddelek bo tako od 29. 3. do 31. 3. potekal pouk na daljavo.

Obvestilo s podrobnejšimi informacijami ste starši učencev in učenk tega oddelka prejeli na vaš e-naslov.

Učenci bodo navodila za delo na daljavo prejeli jutri tekom dneva.

Hvala za razumevanje.

Irena Kodele Krašna, ravnateljica

LIKOVNA VZGOJA MALO DRUGAČE

Z učenci prve triade smo se preizkusili v slikanju na malo drugačen način. S pomočjo lesenih palčk smo si »podaljšali«  roke in ptičje krmilnice naslikali kar stoje.

Kaj mislite? Je bilo preprosto?

1., 2. in 3. OPP NIS

Dan odprtih vrat na OPP NIS

V četrtek, 18. 3. 2021, smo imeli na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina dan odprtih vrat za oddelek prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Dogodek je bil javen, potekal pa je preko videokonferenčnega orodja Zoom, na katerem smo predstavili glavne lastnosti šolanja v prilagojenem programu, ogledali predstavitveni videoposnetek, predstavili oddelke in njihovo delo ter odgovorili na najpogostejša vprašanja.

Vsi tisti, ki bi si radi videokonferenco še enkrat ogledali, lahko to storite preko spodnjega videoposnetka.

Dostopnost