V ponedeljek, 25. 5. 2020, pridejo v šolo tudi devetošolci in učenci z učnimi težavami

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši!

V ponedeljek, 25. 5. 2020, se v šolske klopi vračate devetošolci in učenci, ki zaradi učnih težav potrebujete pomoč v obliki dopolnilnega pouka ter drugih oblik individualne in skupinske pomoči. Razredniki so vas že seznanili z novostmi, bistvene pa izpostavljamo še tu na šolski spletni strani.

PRIHOD V ŠOLO
1. V šolo pridete med 7.45 in 7.55. Prihod v šolo s kolesom ali skirojem je dovoljen, vendar pazite na medsebojno razdaljo tudi pri kolesarnici.
2. Obrazne maske niso obvezne.
3. Učenci boste v šolo vstopali posamezno, saj boste morali upoštevati medsebojno varnostno razdaljo (talne označbe).
4. Takoj ob vstopu v šolo si boste razkužili roke in odšli v svojo učilnico. Zadrževanje na hodnikih ne bo dovoljeno.
5. Garderobnih omaric ne boste uporabljali, zato se boste preobuli v copate v učilnici. V garderobne omarice tudi ne boste odlagali učnih pripomočkov.

Starši ne boste smeli vstopati v šolsko stavbo.

IZJAVA O ZDRAVJU OTROKA
V ponedeljek morate imeti VSI učenci PODPISANO IZJAVO STARŠEV, da ste zdravi. Izpolnjeno in podpisano Izjavo lahko prinesete v ponedeljek s sabo v šolo in jo pred vhodom v šolo oddate dežurnemu osebju šole. Lahko pa jo pošljejo starši oz. skrbniki vsaj en dan pred začetkom pouka po elektronski pošti pomočnici ravnateljice Kristini Valič na elektronski naslov kristina.valic@os-ajdovscina.si. V kolikor izjave starši ne želite podpisati oz. podpisane izjave niste niti poslali po e-pošti niti je ne bo prinesel otrok v šolo, se bo o tem zabeležil uradni zaznamek.

Izjava staršev
Starši, ki nimate možnosti, da si doma sami izjavo natisnete, lahko prevzamete natisnjen obrazec v dopoldanskem času v šoli pri službenem vhodu v šolo (vhod pri zobni ambulanti).

Če je kateri od učencev v rizični skupini zaradi bolezni, ki je navedena na Seznamu omejitev po Sklepu RSK za pediatrijo in se pouka ne more udeležiti, naj starši izpolnijo Izjavo, da otrok ne more obiskovati pouka, ker je sam ali njegov družinski član v rizični skupini. Izjavo z dokazili starši oddate ali pošljete po e-pošti ravnateljici.

IZVEDBA POUKA
1. Pouk bo potekal v manjših skupinah (v vsaki skupini bo največ 15 učencev). Vsaki skupini je dodeljena učilnica, v kateri boste učenci vse ure pouka:
– 9/1 v učilnici 20,
– 9/2 v učilnici 12,
– 9/3 v učilnici 13,
– 9/4 v učilnici 19 in
– 9/5 v učilnici 14.
– 9/10 OPP NIS v učilnici 4
– učenci, ki zaradi učnih težav potrebujete pomoč v obliki dopolnilnega pouka ter drugih oblik individualne in skupinske pomoči, boste o učilnicah, kjer bo za vas potekal pouk, obveščeni jutri.
2. Vsak učenec bo v učilnici imel svoj prostor, ki ga med poukom ne bo zapuščal.
3. Učenci učilnice ne boste smeli zapustiti brez nadzora učitelja niti med odmorom.
4. Urnik za vsako skupino 9. razreda je objavljen na spletni strani šole. Za učence, ki zaradi učnih težav potrebujete pomoč v obliki dopolnilnega pouka ter drugih oblik individualne in skupinske pomoči, bo urnik objavljen jutri.

PO POUKU
1. Po koncu pouka boste učenci postopoma zapuščali učilnico, da bo zagotovljena medsebojna varnostna razdalja 1,5 do 2 m.
2. Učenci, ki boste kosili v šoli, boste kosili v šolski jedilnici (ne na srednji šoli!). V jedilnici se boste usedli na tisto mesto, ki vam ga bo odredila dežurna oseba v jedilnici.
3. Vsi učenci, ki niste vozači, morate zapustiti šolske površine takoj po končanem pouku oz. po kosilu (tisti ki kosite v šoli). Za učence OPP NIS bo zagotovljeno podaljšano bivanje.
3. Učenci vozači počakate z dežurnim učiteljem na avtobus.
Odvoz avtobusov v vse smeri bo predvidoma ob 12.45 za učence, katerim starši ne morejo zagotoviti lastnega prevoza. Učenci morate uporabljati na avtobusu obrazno masko. Vsak učenec vozač mora sedeti na svojem sedežu in biti pripet z varnostnim pasom.

Podrobnejša pravila, ki veljajo v času ukrepov zajezitve COVID-19, si lahko preberete v Dodatek hišnega reda.

Upam, da bo tudi drugi teden pouka po epidemiji COVID-19 tekel gladko in da boste vsi še naprej zdravi.

Irena Kodele Krašna, ravnateljica

Kuhinja pleše!

Učenci in učenke osmega razreda so pri svoji tretji likovni nalogi spoznavali kiparski prostor.

Toda doma ni prav veliko kiparskega, kajne?

Ste kdaj pomislili, da bi lahko posodo, v kateri kuhamo, iz katere jemo in pijemo, uporabili za kiparski izdelek?

Paziti je treba na stabilnost postavljanja, da se nič ne razbije, poškoduje.

Nekateri so izbirali posodo v enotnih barvah, eni so vzeli prozorne elemente, druge je kiparsko nagovoril kar jedilni pribor  …

Oglejte si te zanimive robote, vodnjak, želvo, zajca, zvezde, stolpe …

Miha Vidmar 8.b

Nov rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik 2020/2021

MAJ

  • Do 11. 5. 2020 izpolnjevanje prijav za vpis v srednje šole in Dijaške domove ( naši učenci so to že naredili – na srednje šole poslano 7. 4. 2020)
  • 20. 5. 2020 (do 14.00 ure – Ministerstvo za izobraževanje znanost in šport)  javna objava številčnega stanja prijav v srednje šole. Objavljeno na naslednjem linku:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/razpis-za-vpis-v-srednje-sole-in-dijaske-domove-za-solsko-leto-20202021/

 

JUNIJ

  • Od 1. 6. – 6. 6. 2020 preizkusi posebnih nadarjenosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
  • 10. 6. 2020 posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih
  • do 16. 6. 2020 možnost prenosa prijav
  • 18. 6. 2020 posredovanje sklepov svetov srednjih šol o morebitnih omejitvah vpisa
  • Do 24. 6. 2020 obveščanje srednjih šol o poteku vpisa
  • 26. 6. 2020 javna objava o omejitvah vpisa na srednjih šolah
  • Med 30. 6. in 6. 7. 2020 potekajo vpisi (izvedba 1. kroga vpisa)

 

V ponedeljek, 18. 5. 2020, bo v šoli spet otroški vrvež

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši!

Od ponedeljka, 18. 5. 2020, dalje bo pouk za učence 1., 2. in 3. razreda spet potekal v prostorih šole. O organizaciji pouka ste bili starši obveščeni že na roditeljskih sestankih, ki so v teh dneh potekali na daljavo preko video povezav.

Bistvene spremembe so:
– pouk bo potekal v manjših skupinah in sicer bo v vsaki skupini največ 15 učencev,
– skupine otrok se tudi v podaljšanem bivanju ne bodo spreminjale z izjemo združevanja skupin po 15. uri,
– vsak učenec bo v skupini imel svoj prostor, ki ga med poukom ne bo zapuščal,
– učenci svojih stvari po pouku ne bodo odnašali domov in tudi domačih nalog ne bodo imeli,
– učilnice ne bodo smeli zapustiti brez nadzora učitelja niti med odmorom,
– ves čas bodo morali vzdrževati medsebojno razdaljo z ostalimi učenci, ki znaša vsaj 1,5 metra.
Vsa ta navodila bodo učencem povedali učitelji v ponedeljek, bo pa učencem to lažje sprejeti, če jim jih boste razložili tudi vi.

Učenci bodo v šolo vstopali posamezno in pri tem bodo upoštevali varnostno razdaljo (talne označbe).

Takoj ob vstopu v šolo si bodo razkužili roke in odšli v svojo skupino.

Starši ne boste smeli vstopati v šolsko stavbo, zato se boste od otrok poslovili že ob dvoriščni ograji.

JUTRANJE VARSTVO
Organizirano bo le za učence 1. razreda. Urnik jutranjega varstva ostaja nespremenjen. Učence bo ob vhodu v šolo sprejela dežurna oseba, ki bo otroka usmerila v njegovo učilnico.

ODHOD OTROK DOMOV
Ker starši ne boste smeli vstopati v šolsko stavbo, bo ob vhodu dežurni učitelj, ki bo odhajal po otroke v razred, če bo to potrebno. Lepo vas prosimo, da upoštevajte ure odhoda otrok iz šole, ki ste jih napisali v vprašalniku. S tem boste pomagali vašemu otroku ohranjati občutek varnosti, nam pa boste olajšali upoštevanje varnostnih ukrepov ob odhodu otrok domov. Za tiste otroke, ki bodo šli sami domov, morate starši dovoljenje za odhod podati pisno (v beležko).

IZJAVA O ZDRAVJU OTROKA
V ponedeljek morajo imeti VSI učenci PODPISANO IZJAVO STARŠEV, da so zdravi. Izpolnjeno in podpisano Izjavo lahko prinese v ponedeljek otrok s sabo v šolo in jo pred vhodom v šolo pokaže dežurni učiteljici. Lahko pa jo pošljete starši oz. skrbniki vsaj en dan pred začetkom pouka po elektronski pošti pomočnici ravnateljice Kristini Valič na elektronski naslov kristina.valic@os-ajdovscina.si. V kolikor izjave ne želite podpisati oz. podpisane izjave niste niti poslali po e-pošti niti je ne bo prinesel otrok v šolo, se bo o tem zabeležil uradni zaznamek.

Podrobnejša pravila, ki veljajo v času ukrepov zajezitve COVID-19, si lahko preberete v Dodatek hišnega reda.

Upam, da bo za vašega otroka povratek v šolo prijetno doživetje, kljub vsem omejitvam, ki jih bomo morali upoštevati. Vsi delavci šole se bomo trudili, da bo to res tako.

Želim vam lep vikend!

Irena Kodele Krašna, ravnateljica

Slikanje z naravnimi materiali, 5. razred

Tokrat je bilo treba pri likovni umetnosti najprej raziskovati.

Otroci so šli ven in nabrali, poiskali različna drevesa in grme (bor, smreka, jelka, cipresa…). Odtrgali so malo vejico ali vršiček, ali pobrali, kar je že bilo na tleh.

Potem so nabrali različne barve rastlin in prsti (cvetove, travo, liste, rjavo ali rdečo prst, ilovico, oglje, pepel, pesek …). Nekateri pa so počakali v kuhinji na olupke, odrezke zelenjave, kavno usedlino …

Izdelava čopičev in barv iz naravnih materialov je bila res nekaj posebnega.

Od ideje do izdelka

Uč. 4.a razreda so pri tehniškem dnevu razmišljali o recikliranju in ponovni uporabi odpadne enbalaže. Tako so nastali zanimivi, tehniško dovršeni in uporabni izdelki: igrače, nakit, družabne igre…

Land art na mojem dvorišču ali Ostani doma (land) art, 6. razred

Pri likovni umetnosti v 6. razredu so se učenci srečali s prav posebno smerjo umetnosti:

Land art je smer sodobne umetnosti, ki jo lahko imenujemo zemeljska umetnost (angleško land art). Umetniki za ustvarjanje uporabljajo materiale iz narave, likovni izdelki pa tudi nastajajo in ostajajo v naravi. Velikosti takšnih stvaritev se lahko merijo tudi v metrih, kilometrih, land art stvaritve pa so lahko tudi majhnih velikosti.

Kako je moč narediti kaj takega? Precej enostavno: izbrati je treba prostor v naravi, ki ga lahko zapolnimo, dopolnimo ali preoblikujemo z izbranimi naravnimi materiali: kamni, lesom, vodo, travo, skratka vsem, kar je moč najti v naravi.
Po končanem umetniškem ustvarjanju, umetnina v naravi tudi ostane … A ne za zmeraj, narava s svojimi pojavi vpliva na umetniško stvaritev, jo spreminja, preoblikuje ali tudi izbriše …
V osnovnem izhodišču pa zemeljska umetnost ne pomeni spreminjanja narave, nasprotno, spodbuja zavest o skrbi za okolje.

Če pa ne moremo ven ali prav daleč od doma, pa land art naredimo iz šolskih potrebščin, nogavic …

Dostopnost