KIZ

KIZ – KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA

 • izposoja in knjižnični red
 • pravljica na različnih medijih
 • abecedna razvrstitev gradiva
 • pot od nastanka knjige do bralca
 • knjižna zbirke
 • priročna zbirka
 • uporaba slovarjev
 • knjižne novosti
 • Mega kviz
 • Cobiss
 • vrednotenje spletnih strani
 • oblikovanje in vsebina seminarske naloge
 • navajanje virov
 • vrste knjižnic

Misli

Če ne bomo brali, nas bo pobralo. (Tone Pavček)

Knjiga, ki je ne odpremo, je samo sveženj papirja. (kitajski pregovor)

Knjige imajo enake sovražnike kot človek: ogenj, vlago, živali, čas in svojo lastno vsebino.(Paul Valery)

Človek se nauči govoriti v dveh letih, potem pa se vse življenje uči molčati. (Žarko Petan)

Domače branje 2012/13

 

2. RAZRED

 • P. Suhodolčan: Peter Nos

 

3. RAZRED

 • Makarovič, S.: Veveriček posebne sorte
 • Muck, D. : Anica in grozovitež in
 • Anica in materinski dan
 • 3. Knjiga, ki bo na seznamu za Cankarjevo tekmovanje

 

4. RAZRED

 • K. Kovič: Zlate ure
 • F. Levstik: Martin Krpan
 • V. Pečjak: Drejček in trije Marsovčki
 • Knjiga, ki bo na seznamu za Cankarjevo tekmovanje

 

5. RAZRED

5. a

 • Miha Mate: Babica v supergah
 • Christine Nostlinger: Debela Nela in zavaljeni Jani
 • France Bevk: Pestrna

5. b

 • France Bevk: Pestrna
 • Erich Kastner: Dvojčici
 • Miha Mate: Babica v supergah

5. Lokavec

 • Christine Nostlinger: Debela Nela in zavaljeni Jani
 • France Bevk: Pestrna
 • Miha Mate: Babica v supergah

 

6. RAZRED

 • Dahl, R.: (po izbiri) Matilda, James in breskev velikanka, Čarovnice (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Novak, B.: (po izbiri iz zbirke) Zvesti prijatelji (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Milčinski, F.: Butalci (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Seliškar, T.: Bratovščina Sinjega galeba (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Suhodolčan, P.: Košarkar naj bo, Ranta vrača udarec, Kolesar naj bo (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Gombač, Ž.: Jastrebov let, Skrivnost stoletnega vetra (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Černigoj, F.: Javorov hudič (po lastni presoji 15 pravljic)
 • Tomažič, J.: Pohorske pravljice (po lastni presoji 15 pravljic)
 • Medvešček, P.: Na rdečem oblaku vinograd raste (po lastni presoji 15 pravljic)
 • Slovenske narodne pravljice (po lastni presoji 15 pravljic)
 • Tolminske pravljice (po lastni presoji 15 pravljic)
 • Grafenauer, N.: Skrivnosti (PESNIŠTVO)
 • Gorenc, Gregorič, B.: Tri pike (PESNIŠTVO)
 • Jesih, M.: Štiri igre za otroke (DRAMATIKA)

 

7. RAZRED

 • Gripe, M.: Hrošč leti v somraku (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Swindells, R.: Sramota (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Koren, M.: Župcin dnevnik (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Omahen, N.: (po izbiri) (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Petiška, E.: Stare grške bajke (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Prežihov, V.: Solzice (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Sachar, L.: Zeleno jezero, Korak za korakom (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Sivec, I.: (po izbiri) (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Garsia, Sabates, B.: Zabavna mitologija, Zabavne basni (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Trdina, J.: Bajke in povesti o Gorjancih (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Partljič, T.: Hotel sem prijeti sonce (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Žorž, D.: (po izbiri) (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Kosmač, C.: V gaju življenja (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Pavček, T.: Majnice, fulaste pesmi (PESNIŠTVO)
 • Gregorič, Gorenc, B.: Navodila na randi (PESNIŠTVO)

 

8. RAZRED

 • Čibej, B.: Bojevnikova skrivnost (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Frank, A.: Dnevnik Ane Frank (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Filipović, Z.: Zlatin dnevnik (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Jurca, B.: Ko zorijo jagode (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Kodrič, N.: Na drugi strani (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Muck, D.: Blazno resno … (po izbiri), Pod milim nebom, Hči lune (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Tavčar, I.: Visoška kronika (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Zupan, D.: Trnovska mafija (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Defoe, D.: Robinson Crusoe (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Philipps, C.: Made in Vietnam (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Hawking, L.: Jure in zakladi vesolja, Jure in skrivnosti vesolja, Prapok (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Wallis, V.: Ženici (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Novak, B.: Oblike srca in oblike sveta (PESNIŠTVO)
 • Makarovič, S.: Smradek (DRAMATIKA)

 

9. RAZRED

 • Cankar, I.: Moje življenje (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Jurčič, J.: Jurij Kozjak (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Karlovšek, I.: Gimnazijec, Matej (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Kodrič, N.: Tita (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Seint-Exupery, A.: Mali princ (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Sivec, I.: Zadnji mega žur, Noč po mega žuru (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Sivec, I.: Prekletstvo zlata, Faktor x, Usodni pečat, Kriva prisega (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Vidmar, J.: Baraba, Princeska z napako, Brez, Debeluška (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Cherry, F.: Leon (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Martel, Y.: Pijevo življenje (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Valentine, J.: Razlita juha (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Shakespeare, W.: Romeo in Julija (DRAMATIKA)
 • Strasser, T.: Val (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Velikonja, I.: Lestev do neba (PRIPOVEDNIŠTVO)
 • Novak, B.: Oblike srca in oblike sveta (PESNIŠTVO)

Moja naj knjiga

MOJA NAJ KNJIGA 2011

 

V mesecu januarju 2012 smo na Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina izpeljali glasovanje za Naj knjigo 2011. Sodelovali so učenci od 3. do 5. razreda matične šole in podružnične šole v Lokavcu.

Razdeljenih je bilo 192 glasovnic, od tega je bilo 54 glasov namenjenih knjigam domačega avtorja in 115 glasov so učenci namenili knjigam, ki so prevedene v slovenščino, medtem ko je bilo 23 glasovnic neizpolnjenih zaradi odsotnosti učencev.

Učenci so glasovali takole:

 • Med knjigami domačega avtorja je prvo mesto zasedla Desa Muck z zbirko Anica, drugo mesto je pripadlo Babici v supergah, ki jo je napisal Miha Mate in tretje mesto je dobil Kajetan Kovič z Mačkom Murijem.
 • Med knjigami tujih avtorjev so učenci prvo mesto dodelili Francescki Simon in zbirki Grozni Gašper, drugo mesto je pripadlo zbirki Lov na pošasti, ki jo je napisal Adam Blade in tretje mesto je zasedla knjiga avtorice Christine Noestlinger z naslovom Debela Nela in zavaljeni Jani.

Ajdovščina, 26. januar 2012

 

Prejšnja leta:

Ureditev knjižnice

Šolska knjižnica je v kletnih prostorih na stavbi 2.

Knjižnično gradivo v njej je ločeno na:

 • gradivo za učitelje in
 • gradivo za učence.

Knjižno gradivo za učence je urejeno po načelu prostega pristopa. 

Leposlovje je razdeljeno po starostnih stopnjah:

C – za otroke do 9. leta starosti

C-v – knjige z velikimi tiskanimi črkami

C – knjige z malimi tiskanimi črkami

P –  za otroke od 10. leta dalje

M – za otroke od 13. leta dalje

L –  ljudsko slovstvo (pravljice)

Leposlovje je razdeljeno tudi glede na zvrst.

 • poezija
 • dramatika in
 • pripovedništvo

Poučne knjige za učence so na policah za strokovno mladinsko literaturo razvrščene po UDK- skupinah, označenih s številkami od 0 do 9.

0 – splošno

1 – filozofija

2 – verstva

3 – družboslovje

5 – splošno

6 – splošno

7 – splošno

8 – splošno

9 – splošno

 

Gradivo za učitelje je zaradi pomanjkanja prostora v glavnem postavljeno po posameznih kabinetih, v knjižnici pa tudi po UDK-skupinah.

Knjižničarka

Nataša Markič

Izobrazba: diplomirana geografinja in etnologinja ter kulturna antropologinja

Strokovni naziv: svetovalka

Dodatna izobraževanja: Bibliotekarski izpit v NUK, Program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje na Filozofski fakulteti, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Knjižnični red

Knjižnica izpolnjuje svoje naloge do uporabnikov tako, da:

 • jih seznanja z uporabo knjižnice in informacijskih virov,
 • daje informacije iz šolske zbirke podatkov, katalogov in iz vzajemne kataložne baze podatkov COBISS.SI
 • daje v uporabo knjižnično gradivo iz knjižnice
 • izposoja knjižnično gradivo iz knjižnice,
 • iz drugih knjižnic posreduje knjižnično gradivo, ki ga sama nima,
 • kadar gradiva ni mogoče izposoditi iz knjižnice, omogoča fotokopiranje za pripravo referatov in seminarskih nalog.

Uporabniki šolske knjižnice so fizične osebe: učenci in delavci šole ter učenci srednjih šol.

Z vstopom v šolo postanejo vsi učenci tudi člani knjižnice. Izdamo jim člansko izkaznico. Z njo si pridobijo pravico do storitev, ki jih ponuja knjižnica. Učence učimo, da si podatke o knjižničnem gradivu za izposojo poiščejo sami v lokalni računalniški bazi podatkov, nato še gradivo v prostem pristopu na knjižnih policah.

Za uporabnike je knjižnica odprta od ponedeljka do petka od 7. do 8. ure ter od 11. do 14.30 ure.

Uporabniki se morajo v knjižnici ravnati po knjižničnem redu. V knjižnico ni dovoljeno prinašati stvari, ki bi motile uporabnike (nahrbtniki, bunde, dežniki, …). Prav tako ni dovoljeno prihajati s hrano in pijačo.

Živalim je vstop prepovedan.

Uporabniki morajo skrbno ravnati s knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici. Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim ali plačati zanj odškodnino po ceniku, ki ga sprejme komisija za ocenitev izgubljenih knjig.

Če uporabnik ne upošteva knjižničnega reda, mora za nekaj časa zapustiti knjižnični prostor.

Knjižnično gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom:

 • gradivo, ki je zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno le čitalniški uporabi,
 • periodični tisk,
 • biblografije, enciklopedije, leksikoni, slovarji in druga referenčna literatura.

Neknjižno gradivo, ki se ne izposoja na dom predstavljajo videokasete, avdiokasete in cd-romi, razen cd-roma Miškin potep.

V medknjižnični izposoji ne izposojamo gradiv, ki jih imamo samo v enem izvodu.

Rok za vrnitev izposojenega gradiva je 14 dni.
Za angleško bralno značko imajo učenci izposojeni največ dve knjigi hkrati, in to le teden dni, medtem ko imajo knjige za domače branje lahko toliko časa, kot ga je na voljo za obravnavo knjige za posamezen oddelek.

Dostopnost