Dogaja se …

Že prve tedne se je v šoli veliko dogajalo. Obiskali so nas taborniki, policist in medicinska sestra Damjana.
S taborniki smo tudi zapeli in zaplesali.

(več …)

Predstavitev

Kaj sporoča naš šolski znak?

Naši učenci, starši in učitelji; tri oglišča enakostraničnega trikotnika:
vsi trije enakopravni in enako pomembni.
Ko med njimi vlada sozvočje, je človek srečen.

Tri barve, vsaka s svojim pomenom:
– modra za modrost, razum in znanje,
– rumena za ustvarjalnost, veselje in radoživost,
– siva za mir, zbranost in urejenost.

Vsak človek je odprt v prihodnost, zato je krožnica, ki povezuje vse tri trikotnike, odprta.

Šolo obiskujejo učenci iz zahodnega dela Ajdovščine ter iz naselij: Grivče, Ustje, Dolenje, Tevče, Planina, Lokavec ter del naselja Cesta.
Šolo sestavljajo:
– matična osnovna šola,
– enota s prilagojenim programom,
– podružnica Lokavec (od 1. do 5. razreda).

Vse tri stavbe in podružnična šola v Lokavcu

Urnik PB

 • Med šolskim letom lahko pride do začasnih sprememb urnika.
 • Interesne dejavnosti potekajo skozi celotno podaljšano bivanje.
 • * Ure v oklepajih veljajo za oddelke višjih razredov (4. in 5. razred).

(več …)

Pravila PB

ZA UČENCE

 • Po končanem pouku počakamo učitelja podaljšanega bivanja na določenem mestu.
 • Po hodnikih hodimo tiho.
 • Pred kosilom si umijemo roke.
 • Med kosilom se kulturno obnašamo.
 • V razredu smo v šolskih copatih.
 • Med samostojnim učenjem smo tiho, da ne motimo ostalih.
 • Po uporabi pospravimo šolske igrače in igre.
 • Preden gremo ven, pospravimo učilnico.
 • Domače igrače prinesemo v šolo samo ob naročilu učitelja.
 • Brez pisnega dovoljenja staršev ne odhajamo predčasno iz podaljšanega bivanja.

(več …)

Zdrav življenjski slog

O programu

Z mesecem septembrom 2010 je z izvajanjem v šolskem športnem okolju pričel projekt Zdrav življenjski slog katerega izvajanje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja –  prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja) in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

 

e_sklad   mizks

Projekt Zdrav življenjski slog je usmerjen v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti (gibalne pismenosti), pridobivanja gibalnih spretnosti in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Izvaja se od 1. do 9. razreda OŠ in tako učence  s pomočjo strokovno usposobljenega  kadra spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenje.

Izvajanje in cilj projekta

Naša šola se je vključila v ta projekt v šolskem letu 2011/12. Cilj projekta je, da bi bilo na naši šoli v te aktivnosti vključenih 20-30 % naših otrok. Zainteresiranim učencem zagotavljamo 5 ur športne aktivnosti na teden. S pravilnim pristopom, želimo otrokom prikazati, da je ukvarjanje s športom zabavna, zanimiva in koristna izraba prostega časa, otroke poduči o zdravi prehrani in pomembnosti redne športne dejavnosti.

 

 

Dostopnost