Čistilna akcija v okolici šole – CLEANING OUR SCHOOL SURROUNDINGS

Mentor:
1. OPB – Anuša Blažko, prof. lik. umet.


14. 10. 2013

Na naši šoli že dolga leta skrbimo za to, da se učimo in igramo v urejeni in čisti okolici. Vsak mesec izvedemo čistilno akcijo, v kateri sodelujejo tako mlajši kot starejši učenci in učitelji. V mesecu oktobru smo za lepše okolje poskrbeli prvošolci. V podaljšanem bivanju smo se opremili z zaščitnimi rokavicami, vrečkami za smeti in dobro voljo ter dodobra prečesali in očistili zunanje šolske površine. Ogledali smo si ekološki otok, se pogovorili o tem, kako se ločuje odpadke in poskrbeli, da smo nabrane smeti primerno odvrgli. Na čisto okolico smo ponosni, predvsem pa se v njej lepše in bolj varno igramo.

October 14, 2013

For many years, in our school we have taken care of clean surroundings, as we wish our children to play and learn in such environment. Every month we organize a cleaning action, in which our pupils and teachers see to cleaner and more beautiful external school surfaces. In October the cleaning was carried out by our first graders. Equipped with gloves, garbage bags and good humor they cleaned and made every bit of school land as neat as a pin. They took a closer look at the ecological island, and discussed how to separate waste and make sure that it is properly discarded. We are proud of our clean environment! What is more, playing in such environment is safer and more beautiful.

{phocagallery view=category|categoryid=185}

Dopoldan v družbi gozarja in metuljarja – MORNING IN THE COMPANY OF A FORESTER AND BUTTERFLY COLLECTOR

Mentorji:

1. c – Barbara Trošt, prof.
1. a – Anita Gaberšček, prof.
1. b – Saša Kravos, prof.

 

10. 10. 2013

V okviru projekta Comenius smo na šolo povabili gozdarja gospoda Bojana Zadravca. Ljubiteljsko se ukvarja s preučevanjem in zbiranjem metuljev. Učenci so ob njegovi predstavitvi spoznavali, kakšne metulje imamo, kakšen je njihov življenjski cikel, kako z njimi ravnamo in kakšen je njihov pomen v naravi.

Metulji so pomembni pri varovanju narave, saj prikazujejo stopnjo hranjenosti narave in biološke raznovrstnosti. Zaščita njihovih habitatov je pomembna tudi za zaščito ostalih skupin organizmov, ki tam živijo. Odrasli metulji s svojo barvitostjo navdihujejo modo in umetnost. Med drugim tudi likovno – zato smo metulje tudi likovno upodobili.

 

October 10, 2013

Trying to learn more about nature and its protection, we invited a forester Mr. Bojan Zadravec to our school. Among other things he also works with butterflies: he collects them, does researches and examines their lives. The pupils learned about the butterfly life cycle, how to treat them and what is their role in nature.

Butterflies are important in the protection of nature, because they show the rate-nutrition of nature and biodiversity. Protecting their habitat is also important for the protection of other groups of organisms that live there. In addition, adult butterflies with their colours inspire fashion and art. They inspired also our pupils – we tried to create them in art class.

 

{phocagallery view=category|categoryid=184}

V knjižnici imamo tudi “eko” knjige – »ECO« BOOKS IN THE SCHOOL LIBRARY

7. 10. 2013
Danes so prvošolci prvič obiskali šolsko knjižnico. Naučili so se, kako se v knjižnici obnaša in kje so knjige, ki so primerne njihovi starosti. V knjižnici imajo med drugim tudi veliko knjig, ki govorijo o skrbi za okolje. Sposodili so si jih, da jih preberejo in se o njihovi vsebini pogovorijo v razredu in doma.

Mentorica Nataša Markič, šolska knjižničarka

October 7, 2013
Today the first graders visited the school library for the first time. They learned how to behave there and where to find books that are appropriate for their age. They discovered that there are plenty of books talking about nature and explaining how to take care of the environment. They have borrowed some of them to read and talk about in the classroom and at home.

 

{phocagallery view=category|categoryid=179}

Dostopnost