Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Obveščam vas, da se je z današnjim dnem zaključil pouk na daljavo za vse učence šole in da bo od ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje potekal pouk za vse učence spet v šoli!

Naslednji teden bomo organizirali pouk v glavnem tako, kot je potekal pred karanteno. Zaradi obstoječe možnosti okužbe s COVID-19 in na podlagi priporočil NIJZ bodo potrebni še vedno določeni ukrepi, ki jih bodo morali upoštevati vsi učenci.

NOV URNIK za učence predmetne stopnje

SPLOŠNA PRIPOROČILA
1. V šolo vstopamo le zdravi (učenci, učitelji, obiskovalci).
2. Vzdržujemo medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m ob vsaki priložnosti, ko je to mogoče.
3. V situacijah, kjer ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje 1,5 m, uporabite obrazne maske. Po trenutnih priporočilih NIJZ je za vse učence od 6. leta starosti dalje nošenje obraznih mask v prostorih izven učilnice obvezno (od vstopa v šolo do učilnice, obisk sanitarij, od učilnice do izhoda iz šole). Obrazne maske morajo nositi tudi starši in drugi morebitni obiskovalci šole. Učenci v mešanih skupinah nosijo obrazne maske.
4. Redno si umivajte roke z vodo in milom ter dosledno upoštevajte pravila higiene kašlja.

PRIHOD V ŠOLO
1. V šolo pridete med 7.45 in 7.55. Prihod v šolo s kolesom ali skirojem je dovoljen, vendar pazite na medsebojno razdaljo tudi pri kolesarnici.
2. Učenci boste v šolo vstopali posamezno, saj boste morali upoštevati medsebojno varnostno razdaljo (talne označbe).

Prosimo, da uporabljate vhod, ki je določen za vaš razred oz. oddelek:
– vhod za 1. triletje: učenci 1. in 2. razreda ter 3. a oddelka,
– vrata pri garderobi OPP NIS: učenci vseh oddelkov OPP NIS,
– desna vrata glavnega vhoda: učenci 3. b in c oddelka, 4. in 5. razred,
– leva vrata glavnega vhoda: učenci predmetne stopnje

3. Takoj ob vstopu v šolo si boste razkužili roke.
4. Učenci se po prihodu v šolo preobujete. Garderobne omarice lahko uporabljate v skladu s priporočili NIJZ (uporaba obrazne maske, v garderobi se zadržujete čim manj časa, vzdržujete primerno medsebojno razdaljo).
5. Zadrževanje na hodnikih ni dovoljeno. Učenci odidete takoj, ko se preobujete, v svoje matične učilnice (bodo odklenjene). Učenci predmetne stopnje uporabljate levo stopnišče, učenci razredne stopnje pa desno.

Starše prosimo, da ne vstopajo v šolsko stavbo.

IZVEDBA POUKA
1. Učenci boste ves čas pouka v isti učilnici. Oddelki 8. in 9. razreda se bodo delili v skupine pri MAT, TJA in SLO, a bodo v točno določenih učilnicah, ki jih bodo uporabljali samo ob delitvah. Delitve v 8. razredu ne bodo po učnih skupinah, ampak po skupinah za TIT.
2. Med vsakim odmorom se učilnico prezrači.
3. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti bodo do nadaljnjega potekali na daljavo.
4. Dnevi dejavnosti se bodo izvajali v okviru matičnega oddelka.
5. Pouk športa bo potekal v telovadnici. Učenci različnih oddelkov se ne boste mešali med seboj. Garderobe v telovadnici bodo lahko uporabljali učenci predmetne stopnje.

RAZPOREDITEV V UČILNICE

RAZRED UČILNICA
6. a U07
6. b U19
6. c U10
6. d U08
7. a U18
7. b U13
7. c U12
8. a matična učilnica in skupina 1. skupina U21
8. a / 2. skupina U11
8. b matična učilnica in  1. skupina U20
8. b / 2. skupina U05
8. c matična učilnica in  1. skupina U16
8. c / 2. skupina U17
9. a in 9/1 U14
9/2 U09
9. b in 9/3 U15
9/4 U06

MALICA IN GLAVNI ODMOR
1. Vsi učenci boste malicali v učilnicah.
2. Po malico bodo hodili le dežurni učenci (tudi po morebitne dodatke) in po malici bodo dežurni učenci odnesli v kuhinjo prazne posode oz. odpadke.
3. Pred in po jedi se razkuži mize.
4. Pred in po malici si učenci v učilnici temeljito umijejo roke z milom. Pri tem pazijo, da se ne dotikajo ostalih površin.
5. Med glavnim odmorom bodo učenci lahko zapustili učilnice za rekreacijo na prostem le v spremstvu učitelja in to po v naprej določenem razporedu. Rekreacija bo potekala za vsak oddelek na določenem delu igrišča oz. dvorišča, da tudi na površinah ob šoli ne bo prihajalo do mešanja skupin.

PO POUKU
1. Po koncu pouka boste učenci postopoma zapuščali učilnico, da bo zagotovljena medsebojna varnostna razdalja 1,5 do 2 m.
2. Vsi učenci, ki niste vozači in niste vključeni v podaljšano bivanje, morate zapustiti šolske površine takoj po končanem pouku oz. po kosilu (tisti ki kosite v šoli).
3. Učenci vozači počakate z dežurnim učiteljem na avtobus.

PODALJŠANO BIVANJE
1. Oddelki 4. in 5. razreda so oblikovani tako kot pred zaprtjem šol. Ker so iz različnih oddelkov, nosijo zaščitne maske.
2. Oddelki PB za prvo triletje bodo organizirani še naprej tako, kot so bili v tem tednu.
3. V naslednjem tednu bomo učence istega razreda združevali ob 15.00. Ob lepem vremenu se bodo zadrževali zunaj. V primeru dežja ali hudega mraza bodo učenci po 15. uri v naslednjih učilnicah:
1. R – učilnica 1. B
2. R – učilnica 2. C
3. R – učilnica 3. C
4. R – učilnica 4. C
5. R – učilnica 5. B
Zaradi mešanja skupin po 15. uri bodo učenci, v kolikor bodo v učilnicah, morali uporabljati obrazno masko.
4. Če starši želijo, da otrok sam odide domov iz podaljšanega bivanja, to napišejo v beležko. Prav tako napišejo otroku v beležko uro, ob kateri ga bodo čakali pred šolo, saj v šolsko stavbo ne bodo smeli vstopiti.

VOZAČI
Vozni redi prevozov bodo enaki kot pred karanteno. Učenci morate uporabljati na avtobusu obrazno masko. Vsak učenec vozač mora sedeti na svojem sedežu in biti pripet z varnostnim pasom.

ŠOLSKA PREHRANA
Za vse učence predmetne stopnje, ki so bili na prehrano prijavljeni pred karanteno, štejemo, da so prijavljeni tudi z naslednjim tednom. Za učence razredne stopnje ste starši prijavo na šolsko prehrano izvedli preko spletne ankete. Odjave malic in kosil sporočate starši enako kot pred karanteno.

Podrobnejša pravila, ki veljajo v času ukrepov zajezitve COVID-19, si lahko preberete v Dodatku hišnega reda.

Lep pozdrav,

Irena Kodele Krašna
Ravnateljica

(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost