Select Page

Zaposleni

Da bi pouk tekel gladko, da bi se učenci na šoli dobro počutili in da bi junija šolske klopi zapustili s čim več znanja, se bomo v šolskem letu 2019/20 trudili:

RAVNATELJICA: 
Irena Kodele Krašna

POMOČNICI RAVNATELJICE: 
Kristina Valič
Nataša Bavčar

UČITELJI V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU
Tina Šušmelj 1. a
Maja Bitežnik 1. b
Tatjana Leskovec Sever 1. c
Janet Čufer druga strok. delavka v 1. b, OPB 1. razred
Vanesa Pev Stibilj druga strok. delavka v 1. c, OPB 1. razred
Keti Bratina druga strok. delavka v 1. a, OPB 1. razred
Tatjana Lipušček OPB 1. razred
Primož Zgonik OPB 1. razred
Anja Slejko 2. a
Mateja Vuga 2. b
Tina Vižintin 2. c
Katja Gortnar OPB 2. razred, DSP
Ester Kovač Schlegel OPB 2. razred, ISP, DSP
Tina Marc 3. a
Saša Kravos 3. b
Kristina Angelov Troha 3. c
Barbara Trošt 3. c, OPB 3. razred
Zalka Bolčina OPB 3. razred
Emelina Vidrih NIP-N1A, TJA 2. in 3. razred
Lilijana Rijavec 4. a
Katja Rijavec 4. b
Anita Gaberšček 4. c
Izidora Černigoj OPB 4. razred, GUM 4. a, 4. b  razred, pomoč za učence – priseljence, NIP Umetnost: Šolska produkcija in proslave
Maja Štefin LUM 4. a, 4.b , NIP- Umetnost 4., 5., 6. razred
Marta Benko 5. a
Marjetica Stopar 5. b
Mara Obed 5. c
Ksenija Benko OPB 5. razred, DSP, diferenciacija v 5. razredu
Katja Furlan TJA 4. a, 4. b
Katja Leban TJA 4. c, 5. a, 5. b, 5. c
Nataša Rupnik LUM 5. razred
Darja Vidmar NIP-ŠPO 4., 5., 6. razred
Peter Cizl NIP-ŠPO 4., 5., 6. razred
Petra Habjanič Gregorc GUM 5. razred, OPZ Nižaji, OPZ Višaji
Vladimir Bačič NIP – TEH 4., 5., 6. razred
Jasmina Putnik NIP-RAČ 4., 5., 6. razred

 

UČITELJI V 6. RAZREDU IN TRETJEM TRILETJU
Peter Avbar SLO 6. b in c, 7. a in b, 9/5
Nataša Bavčar MAT 6. c, 7. c, 8/2
Zalka Bolčina ŠPO 9. razred
Peter Cizl ŠPO 6., 7., 8., in 9. razred,  IP-ŠSP, IP-ŠZZ
Savina Božič ZGO 6., 7., 8., in 9. razred
Peter Čermelj razrednik 8. b
MAT 6. b, 7. b, 8/3, 8/4, 9/5, IP-RVT
Tanja Čermelj razredničarka 7.c
TIT 6., 7., in 8. razred, GOS 6. razred, OGU, OGL
Nataša Čuk razredničarka 9. c
DKE 7. in 8. razred, IP-FIL, IP-TEV, IP-RET, JV
Damijana Dolenc SLJ diferenciacija 6. in 7. razred, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2
Alenka Fakin TJA 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 9/5, IP-NI1
Katja Furlan razredničarka 6. c
TJA 6. a, 6. b, 6. c, 8/1
Petra Habjanič Gregorc GUM 6., 7., 8., in 9. razred
IP-AI, IP-GD, MPZ
Petra Kodre razredničarka 8. a
SLO 7. c, 8/1, 8/2, 9/3, 9/4
Eva Pellegrini Mitič GEO 6., 7., 8., in 9. razred, IP-Kmetijska dela
Nataša Kolaković Nar. 6. b, Nar. 7. razred, KEM 8. in 9. razred, IP-POK
Aleksander Lapajne ŠPO 6., 7., 8., in 9. razred,
IP-IŠP-rokomet,  IP-ŠSP
Katja Leban razredničarka 7. a
TJA 7. a, IP-NI3
Kristjan Mavri razrednik 9. b
TJA 7. b, 7. c, 9/3, 9/4
Darinka Mravlja MAT 6. a, 7. a, 8/1, 9/3, 9/4
Sandra Peršin Nemec SLJ 6. a
Jasmina Putnik razredničarka 9. a
MAT 9/1, 9/2, IP-MD8, IP-UBE, IP-MME, IP-ROM,NIP-RAČ
Andrejka Repič IP-II1, IP-II3
Nataša Rupnik LUM 5., 6., 7., 8., in 9. razred, IP-LS1, IP-LS2, IP-LS3
Teodora Slokar NAR 6. a in c, BIO 8. in 9. razred, GOS 6. razred, SPH
Maja Štefin razredničarka 6. r
LUM 6. a, NIP- Umetnost 4., 5., 6. razred,
Darja Vidmar ŠPO 6. b, 6. c, 7. b
Sašo Žigon razrednik 7. b
FIZ 8. in 9. razred, TIT 6., 7. in 8. razred, IP-ZVE

 

UČITELJI PODRUŽNIČNE ŠOLE V LOKAVCU
Petra T. Slejko 2. razred
Karolina Kobal 1./3. razred
Zmaga Kos 4./5. razred,
Mirjam Bratož OPB
Emelina Vidrih TJA  2. in 3. razred
Darja Vidmar ŠPO 4./ 5. razred
Katja Leban TJA 4. in 5. razred
Nataša Rupnik LUM 4. / 5. razred
Neja Harej Druga strokovna delavka v 1. razredu
Vladimir Bačič NIP- TEH
Tea Ličen Ločeno poučevanje v 4. in 5. razredu in OPB

 

UČITELJI V ODDELKIH S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Darja Benčina razredničarka 2., 3. in 4. razred
Lara Bizjak razredničarka  5. in 6. razreda
Daša Černigoj poučevanje v 4., 5. in 6. razredu
Klara Slokar razredničarka 7. in 8. razreda, OPZ
Matija Skapin poučevanje v 7., 8., 9. in 10. razredu, OPB
Damjana Urh razredničarka 9. in 10. razreda, MPZ
Kristjan Mavri TJA   7., 8., 9. in 10. razred
Maja Štefin LUM 7., 8., 9. in 10. razred
Darja Vidmar ŠPO 7., 8., 9. in 10. razred, IP šport za sprostitev
Vladimir Bačič TIT 7., 8., 9. in 10. razred, IP kmetijstvo, OPB
Jasmina Putnik IP-Računalništvo

 

OSTALI STROKOVNI DELAVCI ŠOLE
Adela Lavrenčič svetovalna delavka (učenci z učnimi težavami), DSP
Nataša Čuk svetovalna delavka (3. triletje, poklicno usmerjanje)
Mateja Simčič svetovalna delavka (delo z nadarjenimi, OPP NIS, vpis …)
Marjana Faganelj, Hermina Bavčar logopedinji
Lucija Valič, Anja Ferjančič DSP
Terezija Valič ISP, DSP, laborantka
Jonathan Krapež računalnikar in informatik
Nataša Markič
Sandra Peršin Nemec
knjižničarki
Tanja Čermelj organizatorka šolske prehrane
Jasmina Likar Multiplikatorka (projekt Popestrimo šolo)

 

ADMINISTRATIVNO IN TEHNIČNO OSEBJE
poslovna sekretarka Marta Slejko
računovodkinje Kristina Paljk, Bernadette Leban, Nadja Kos (nadomešča K. Paljk)
knjigovodkinja Erna Vrabec
administratorka Anita Rijavec
hišniki Aleš Bolko, Dejan Furlan, Rudolf Lampe
kuharica Magda Fučko
gospodinje Jana Slejko, Anita Simonič, Estera Bolčina, Rožica Čavdek
čistilke Zejneba Ćosić, Vesna Rosa, Marinka Mikuž, Marica Bolčina, Boža Slokar, Bejza Lelić, Zdenka Lokar

 

KO SO TEŽAVE, KO JE TREBA KAJ UREDITI, KO SE JE TREBA POGOVORITI…

Prvi vezni člen med domom in šolo je razrednik. Vaši stiki z njim so najpogostejši. Pri reševanju nepredvidenih težav pa so vam lahko v pomoč tudi svetovalne delavke Adela Lavrenčič, Nataša Čuk in Mateja Simčič, pomočnici ravnateljice Kristina Valič in Nataša Bavčar ter ravnateljica Irena Kodele Krašna.

POVEZAVA DO SEZNAMA ELEKTRONSKIH NASLOVOV VSEH DELAVCEV ŠOLE

(Skupno 9.991 obiskov, današnjih obiskov 20)