Prva izmenjava v projektu ERASMUS+

ECOSTEP IN EUROPE
Buzau, Romunija, 10. 12. – 14. 12. 2018
Učenci naše šole sodelujejo v dvoletnem projektu ERAZMUS+ z naslovom ECOSTEP IN EUROPE, ki je namenjen raziskovanju, spoznavanju ter doprinosu k razvoju turizma in ekologije v posameznih državah. V prvi delovni skupini so učenci z informativnimi plakati predstavili sodelujoče šole iz Litve, Portugalske, Romunije in Hrvaške.
Člani druge delovne skupine so podali in oblikovali ideje za izvedbo predstavitev kraja in šole na prvi izmenjavi v tujini. Učenci so se pripravili na predstavitev analize anketnega vprašalnika o ekoturizmu, ki smo ga reševali tako učenci kot tudi strokovni delavci na šoli.
Prve izmenjave v Romuniji se bodo udeležili osmošolci Špela Arnolj, Patricija Černigoj, Val Vidmar in Tristan Vrtovec.
Načrtovane aktivnosti učencev v Buzau:

 • Gostitelji se bodo prisotnim predstavili s tradicionalnimi običaji, plesi, pesmimi in modernim plesom.
 • Sledila bo nekajminutna predstavitev svojega kraja, šole in države, ki so jo pripravili vsi udeleženci projekta.
 • Na srečanju bodo učenci komentirali analizo anketnega vprašalnika o ekoturizmu, njegove prednosti, slabosti, neprimerno obnašanje turistov ter predloge za zmanjšanje negativnih vplivov množičnega turizma.
 • Učenci se bodo udeležili delavnic v mestnem muzeju in si ogledali znamenitosti v bližini kraja nastanitve.
 • V zaključnem delu bodo prisluhnili predavanju o negativnih vplivih množičnega turizma. V časovni kapsuli, ki predstavlja način komuniciranja z ljudmi v prihodnosti, bodo oblikovali svoja sporočila za prihodnost.
 • Ob vseh aktivnostih in skupnih druženjih bodo razvijali uspešnejšo komunikacijo in si krepili različne kompetence.

Pričakovanja učencev, ki se bodo udeležili prve izmenjave, so naslednja:

 • da nam bodo gostitelji dobro predstavili šolo, pouk, šolski sistem, domači kraj in državo,
 • da bi spoznali veliko novih prijateljev in ta prijateljstva tudi ohranili,
 • da bi spoznali zgodovino Romunije, njeno kulturo in poskusili njihovo tradicionalno hrano,
 • da bi pot v Romunijo potekala brez zapletov in bi bila prva izkušnja z letalom čudovita,
 • da bi se naučili nekaj besed v romunščini,
 • da bi si lahko ogledali grad grofa Drakule,
 • da bi na izmenjavi dobro zastopali Slovenijo, Ajdovščino in našo šolo.

Dan v svetu odraslih

12.11.2018 smo z učenci 8., 9. in 10. razreda OPP NIS stopili v čevlje odraslih.
Učenci so izkusili številna vsakodnevna opravila, ki jih starši največkrat naredijo sami, tako mimo grede.
Ker bodo tudi sami kmalu odrasli, so z različnimi nalogami dokazovali, da so kos že marsikateri nalogi: sortirali so perilo (po barvi in vrsti blaga), prali umazano perilo v pralnem stroju, odstranjevali trdovratne madeže, likali, zlagali perilo. S trikom, kako na hitro zamenjati posteljnino, so si pomagali, da so delo opravili še hitreje. Očistili so vsa stekla v dveh učilnicah, pometali, brisali prah, brisali tla. V kuhinji so odstranjevali oljne madeže, ločevali sprijete kozarce, čistili zamaščene in zasmojene posode. Fantje pa so popravili celo sneta vrata od omare, predal in še kaj. Dotaknili smo se tudi rednih stroškov in plačevanja položnic – izpolnjevali so obrazce, si ogledali, kako se lahko položnice plačuje preko telefona ter razmišljali, kateri stroški so tisti, ki jih morajo starši plačati vsak mesec.
Ugotovili so, da je svet odraslih poln odgovornosti in nalog.

Psst, želeli smo skuhati še kosilo, pa nam je zmanjkalo časa… Hm, le kako, da mami nikoli ne zmanjka časa za kuho, položnice, perilo…

Učenci in učiteljici 8., 9. in 10. razreda OPP NIS

ŠKOLJ

Učeni devetega razreda so v dveh šolskih urah na terenu spoznavali  oblike površja in kamninsko sestavo v okolici šole. Povzpeli so se na bližnji Školj (232 m), skalnati plato s kraškimi oblikami (vrtače, žlebiči, rogljato kamenje).  Poseljen je bil že v prazgodovini. Tam je bilo utrjeno naselje, gradišče, ki so ga takratni prebivalci na severni strani zaščitili s kamnitim obzidjem. Na terenu so učenci prisluhnili razlagi geološkega dogajanja v preteklosti, ki je omogočilo nastanek Školja. Na svoji poti so spoznali različne kamnine (apnenec, lapor, brečo …), manjši spodmol, v lokalnem jeziku poznan kot Škratljčkov gank.  Nastal je na stiku med vododržnimi in vodoprepustnimi grušči in brečami.

Na vrhu Školja je suh kraški travnik. Tam  so določili smer vetra na osnovi opazovanja nagnjenosti dreves. To so potrdili tudi z uporabo kompasa.  Na osnovi rastlinja so sklepali na debelino in kakovost prsti (rendzina). V preteklosti je bilo to območje skupna gmajna, ki so jo lokalni prebivalci uporabljali za pašo živine. Danes se kraški travnik zaradi opuščanjem paše živine in košnje ponovno zarašča v gmajno.

Terensko delo je bilo lepa nadgradnja osvojenih vsebin pri pouku geografije in naravoslovja. Tako so učenci dobili zaokrožen pogled na snov, ki jo obravnavajo.

Sprejem pri županu

V lanskem šolskem letu, nas je pri predmetu Domovinska in državljanska kultura in etika  obiskal župan Tadej Beočanin. Letos pa smo obisk vrnili in se z njim srečali na Občini Ajdovščina. Prav posebno doživetje.

Župan nas je z velikim veseljem sprejel in nam razkazal občino. Njegova predstavitev občine in pogovor z nami je potekal v sejni sobi Občine Ajdovščina. Povedal nam je, kako deluje občina in kakšne so njene naloge.

Eneja Kobal

Na obisku pri županu mi je bilo všeč, da je spoštoval naše mnenje in odgovarjal na vsa naša vprašanja, ki pa jih ni bilo malo.

Ian Šuštaršič Lemut

 

Dostopnost